Relacja ze szkolenia dla przetwórców ryb pt.: „Sum afrykański (stawada) – perspektywiczny surowiec dla krajowego przetwórstwa rybnego”

Relacja ze szkolenia dla przetwórców ryb pt.: „Sum afrykański (stawada) – perspektywiczny surowiec dla krajowego przetwórstwa rybnego”

W dniach 14-15 listopada 2023 r. w Morskim Instytucie Rybackim – PIB odbyły się dwa jednodniowe szkolenia dla przetwórców ryb, poświęcone wykorzystaniu suma afrykańskiego (stawady) z krajowej akwakultury. W części teoretycznej Tomasz Kulikowski (Zakład Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB), kierownik projektu „Znajdowanie nowych rynków zbytu dla suma afrykańskiego z krajowej akwakultury”, omówił produkcję sumów afrykańskich i ich rynek, bazując głównie na trzech success-stories, przykładach dobrze funkcjonujących na rynku producentów sumów afrykańskich z Litwy, Węgier i Niemiec. Dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, profesor MIR-PIB, omówiła walory żywieniowe mięsa sumów afrykańskich, natomiast dr inż. Olga Szulecka (Zakład Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB) przedstawiła różnorodne zastosowania sumów afrykańskich w przetwórstwie rybnym i gastronomii.

W części praktycznej pod nadzorem Olgi Szuleckiej, Patryk Duński (na co dzień pracujący w Gospodarstwie Rybackim Iława) dokonał pokazu odgławiania, patroszenia, filetowania i odskórzania filetów z sumów afrykańskich. Przy aktywnym udziale uczestników szkolenia, dokonano analizy wydajności uzyskiwania mięsa z tej ryby. Natomiast w części warsztatowej, dr Adam Mytlewski (Zakład Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB) przeprowadził z uczestnikami szkolenia analizę SWOT rynku sumów afrykańskich.

Na koniec szkolenia szef kuchni Damian Klein zaprezentował trzy atrakcyjne potrawy z tej ryby, nie tylko w klasycznej formie smażonej, ale także w postaci sałatki z suma wędzonego z flambirowanymi pomidorami oraz ryby marynowanej (typu seviche) w limonce i kaszubskim bimbrze.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili organizację spotkania oraz jego poziom merytoryczny.

Dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert wskazała, że sum afrykański jest rybą o wysokich walorach odżywczych Dr inż. Olga Szulecka zaprezentowała szeroką gamę zastosowań suma afrykańskiego w przetwórstwie i gastronomii
Dr Adam Mytlewski przeprowadził wraz uczestnikami szkolenia analizę SWOT rynku sumów afrykańskich w Polsce Patryk Duński (GR Iława) pokazuje w jaki sposób dokokonać rozbioru i filetowania suma afrykańskiego
Pod nadzorem dr inż. Olgi Szuleckiej analizowana była wydajność technologiczna uzysku mięsa z sumów afrykańskich Warsztaty w laboratorium umożliwiły uczestnikom szkolenia nie tylko zapoznanie się z obróbką sumów afrykańskich, ale także dokonanie oceny tekstury i zapachu mięsa tych ryb

Skip to content