SITO/18

sito/18-tabliczka

Ocena możliwości poprawy selektywności połowów

realizowanych przy użyciu żaków na Zalewie Szczecińskim

 

Czas trwania: 1 VIII-31 XII 2018

Wykonawca: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Cel programu: Wykonanie ekspertyzy naukowej oceny przydatności prototypowego sita szczelinowego do obniżenia śmiertelności narybku i młodzieży ryb gatunków poławianych żakami komercyjnymi.

Programy narodowe są koordynowane i wspierane finansowo przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

sito-tabliczka

Skip to content