Stacja Badawcza w Świnoujściu

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O Stacji

Stacja Badawcza w Świnoujściu to integralny element infrastruktury badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni, miejsce prowadzenia badań przez pracowników Zakładu Oceanografii i Ekologii Morza oraz Zakładu Logistyki i Monitoringu MIR-PIB. Powstała w 1950 roku jako Laboratorium Ichtiologiczne w Trzebieży, które w roku 1952 zostało przeniesione do Świnoujścia i do 1999 roku funkcjonowało jako Oddział MIR. Pierwotnym zadaniem było stworzenie naukowej podbudowy dla rozwijającego się niemal od podstaw rybołówstwa, później również dalekomorskiego. Następnie działalność rozszerzono o badania hydrobiologiczne, hydrochemiczne i hydrologiczne, a także technologiczne, prowadzono prace nad biologią i zasobami poszczególnych gatunków ryb oraz nad ich bazą pokarmową.
Przedwojenny budynek Stacji mieści się w ścisłym centrum Świnoujścia i objęty jest opieką konserwatorską. Istniejące zaplecze – budynek z mokrym laboratorium ichtiologicznym, uniwersalnym laboratorium chemiczno-biologicznym wyposażonym w sprzęt do badań, oraz pełnopokładowa dwunastometrowa łódź motorowa „Stynka II” o zanurzeniu 1,2 m, wraz z małą łodzią wiosłowo-silnikową (silnik 5 KM) umożliwia prowadzenie szerokiego spektrum badań oceanograficznych i rybackich na wodach Zatoki Pomorskiej, Zalewu Szczecińskiego i wód przyległych, w tym na płyciznach strefy przybrzeżnej estuarium Odry. Jednostka Stynka II, wyposażona w windę trałową, pozwala na połowy ryb przy pomocy sieci stawnych oraz włoka, połowy organizmów przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju drag, połowy planktonu (w tym ichtioplankotnu) siatką Bongo, Neuston oraz siatkami pionowymi, pobór prób bentosu większością rodzajów czerpaczy, pobór prób wody.
Grupa pracowników merytorycznych Stacji, realizując tematy badawcze własne oraz prowadzone przez MIR-PIB w Gdyni, kontynuuje badania zasobów rybackich, w tym mechanizmy rekrutacji ryb użytkowych oraz badania hydrobiologiczne wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej.

Budynek Stacji Badawczej w Świnoujściu

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk - Kierownik Stacjistacja@mir.gdynia.pl, apawelczyk@mir.gdynia.pl+48 913-262-722
mgr inż. Aneta Jakubowska ajakubowska@mir.gdynia.pl+48 913-262-723
Zakład Logistyki i Monitoringu
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Paweł Rosaprosa@mir.gdynia.pl+48 913-262-724
mgr inż. Kacper Raszczukkraszczuk@mir.gdynia.pl+48 913-262-727
Dawid Smardzewskidsmardzewski@mir.gdynia.pl+48 913-262-725

Skip to content