Stacja Badawcza w Świnoujściu

O Stacji

Stacja Badawcza w Świnoujściu kontynuuje badania wód estuarium Odry zapoczątkowane w roku 1950 przez Laboratorium Ichtiologiczne w Trzebieży, które w roku 1952 zostało przeniesione do Świnoujścia i przemianowane na Oddział MIR w Świnoujściu.

Od roku 1999 Oddział ten funkcjonuje w strukturze MIR w Gdyni jako Stacja Badawcza. Pracownicy Stacji realizując tematy badawcze prowadzone przez Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza oraz Zakład Zasobów Rybackich MIR w Gdyni, kontynuują ponad 60–letnie badania zasobów rybackich (w tym mechanizmy rekrutacji ryb użytkowych) oraz badania hydrobiologiczne wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej.

Stacja uczestniczy także w Narodowym Programie Zbierania Danych Rybackich.

Aktualnie zatrudnionych jest pięciu pracowników merytorycznych.

Do badań terenowych i pobierania prób wykorzystywana jest pełnopokładowa łódź motorowa „Stynka II”.

Budynek Stacji Badawczej w Świnoujściu

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Aneta Jakubowska+48 913-262-727/728
dr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk+48 913-262-727/728
Zakład Zasobów Rybackich
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Tadeusz Krajniakstacja-badawcza@mir.gdynia.pl+48 913-262-722
Zakład Logistyki i Monitoringu
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Adam Czugała+48 913-262-725/729
mgr inż. Paweł Rosa+48 913-262-725/729