SUM/23 – Znajdowanie nowych rynków zbytu dla suma afrykańskiego z krajowej akwakultury

 

Tytuł operacji: Znajdowanie nowych rynków zbytu dla suma afrykańskiego z krajowej akwakultury (SUM/23)

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Beneficjenci: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy,
Tawada Spółka Jawna Magdalena Jezierska-Bajszczak i Wspólnicy

Czas trwania: 01.05.2023 – 15.12.2023

Budżet MIR-PIB: 364 677,68 zł

Kierownik w MIR-PIB: mgr inż .Tomasz Kulikowski

Umowa zawarta w ramach działania Środki dotyczące obrotu,
w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020Szkolenie pt.: Sum afrykański – perspektywiczny surowiec dla krajowego przetwórstwa rybnego

Skip to content