Szkolenie dla przetwórstwa rybnego pt.: „Sum afrykański (stawada) – perspektywiczny surowiec dla krajowego przetwórstwa rybnego”

Szkolenie dla przetwórstwa rybnego pt.: „Sum afrykański (stawada) – perspektywiczny surowiec dla krajowego przetwórstwa rybnego”

 

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza na szkolenie dla przetwórstwa rybnego, 

pt.: „Sum afrykański (stawada) – perspektywiczny surowiec dla krajowego przetwórstwa rybnego”,

które odbędzie się w dwóch terminach: 14.11.2023 r. (wtorek) oraz 15.11.2023 r. (środa) 

w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach działania Środki dotyczące obrotu, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, na podstawie umowy o dofinansowanie operacji nr 00413-6524.3-OR1100412/22/23, pt.: „Znajdowanie nowych rynków zbytu dla suma afrykańskiego z krajowej akwakultury”.

W pierwszej części szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące hodowli suma afrykańskiego, jego walorów żywieniowych oraz technologicznych, zaś w drugiej, praktycznej, odbędą się warsztaty w laboratorium dotyczące obróbki suma afrykańskiego a także warsztaty ekonomiczne z zakresu jego zagadnień jego produkcji.

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona

Zapisy na szkolenie odbywają się na podstawie poniższego formularza rejestracyjnego, który należy wypełnić i przesłać do dnia 3 listopada 2023 r. Na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana po szkoleniu publikacja książkowa, prosimy zatem o dokładne wypisane danych adresowych.

Program szkolenia

Szkolenie jest jednodniowe i odbędzie się w dwóch terminach: 14.11.2023 r. (wtorek) oraz 15.11.2023 r. (środa).

Prosimy o wybranie jednego, odpowiadającego Państwu terminu.

Formularz rejestracyjny

WAŻNE! Przysłanie prawidłowo wysłanego formularza zostanie potwierdzone e-mailem wysłanym przez system. Wpis na listę uczestników zostanie potwierdzony osobnym e-mailem.

 

Skip to content