Gala XII edycji – LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023

Gala XII edycji – LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023

26.10.2023 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala XII edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne LAUR INNOWACYJNOŚCI 2022/2023.

Celem Konkursu organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług, a ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Konkurs był objęty patronatem: Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu Miar, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego RP, Urząd Dozoru Technicznego, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatami medialnymi grupy czasopism.

Kapituła Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2022/2023” pod przewodnictwem Wiceprezesa FSNT-NOT dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, przyznała Laury projektom innowacyjnym w 10 kategoriach konkursowych. Statuetki popularnie zwane „Staszicami” trafiły w ręce zaproszonych na uroczystość Laureatów XII edycji Konkursu.

MIR-PIB w kategorii „Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna” otrzymał Srebrny Laur Innowacyjności za „Uniwersalny sposób indywidualnego odłuszczania ryb”. Głównemu pomysłodawcy sposobu odłuszczania – panu dr. inż. Mariuszowi Kosmowskiemu serdecznie gratulujemy!

 

Laureaci na wspólnej fotografii (https://not.org.pl/)

 

 

 

Skip to content