Szkolenie pt.: „Jakość i bezpieczeństwo produktów rybnych – zagrożenia biologiczne”

Szkolenie pt.: „Jakość i bezpieczeństwo produktów rybnych – zagrożenia biologiczne”

seaqual-tabliczka

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na szkolenie pt.: „Jakość i bezpieczeństwo produktów rybnych – zagrożenia biologiczne”,

które odbędzie się dnia 18.04.2018 r. (środa)

w Morskim Instytucie Rybackim – PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu SeaQual – „Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.

Podczas szkolenia omówione będą między innymi zagadnienia: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia morskiego, pasożytów ryb jako rosnącego zagrożenia bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia morskiego, minimalizacji skutków ich obecności i identyfikacji nicieni z rodziny Anisakidae z wykorzystaniem technik molekularnych.

W ramach szkolenia planowana jest również praktyczna prezentacja procedur stosowanych w celu detekcji pasożytów.

Program szkolenia [PDF]

Szkolenie jest bezpłatne. Z uwagi na planowaną część praktyczną liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy na szkolenie odbywają się na podstawie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, którą należy przysłać do siedziby Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB do dnia 12 kwietnia 2018 r. faksem na numer: +48 58 73 56 110 lub mailem na adres: oszulecka@mir.gdynia.pl.

 

Karta zgłoszenia [DOC] Karta zgłoszenia [PDF]

seaqual-tabliczka