MIR-PIB dołączył do ICES REPORT ON OCEAN CLIMATE

MIR-PIB dołączył do ICES REPORT ON OCEAN CLIMATE

W marcu 2018 roku dołączyliśmy do grona instytucji prezentujących swoje wyniki długofalowych obserwacji w rejonie północnego Atlantyku na stronie https://ocean.ices.dk/iroc/. Dane pochodzą z monitorowanej przez nasz Instytut stacji w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na początek prezentujemy dane dotyczące parametrów wody powierzchniowej – zasolenia i temperatury. Strona prowadzona jest w ramach Working Group on Oceanic Hydrography (WGOH), będącej częścią International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Na stronie tej można również odnaleźć coroczny raport „ICES REPORT ON OCEAN CLIMATE” (IROC), dotyczący kondycji klimatycznej atmosfery i wód północnego Atlantyku.

Publikacja ta jest cennym źródłem informacji dotyczącej zmian parametrów hydrologicznych i klimatycznych zachodzących w poszczególnych jego rejonach. Każdy raport opisuje sytuację z roku poprzedzającego, znajduje się w nim także podsumowujący rozdział opisujący najważniejsze wydarzenia hydrologiczne i klimatyczne, które miały miejsce w owym czasie. W przypadku morza Bałtyckiego, w podsumowaniu raportu z roku 2015 znajdowała się informacja o mającym miejsce w roku 2014 wlewie wód słonych z Morza Północnego. W podsumowaniu raportu z roku 2017 w kontekście Morza Bałtyckiego opisano jego mniejsze niż zwykle pokrycie lodem w okresie zimowym.  Obecnie trwają prace nad stworzeniem raportu za rok 2017. Inicjatywa ta stanowi rozszerzenie zakresu współpracy naszego Instytutu z ICES i innym instytucjami znajdującymi się w jego gronie.

Skip to content