Szkolimy załogę PR „Łosoś” w Słupsku

Szkolimy załogę PR „Łosoś” w Słupsku

W dniach 29-30 lipca 2022 r. specjaliści z Zakładu Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB (dr inż. Bogusław Pawlikowski i mgr inż. Katarzyna Komar-Szymczak) przeprowadzili w PR „Łosoś” sp. z o.o. w Słupsku specjalistyczne szkolenie pt.: „Przemysłowa sterylizacja konserw rybnych – zasady, warunki i wymagania”. W szkoleniu uczestniczyło około 40 pracowników z działu technologicznego, kontroli jakości, technicznego oraz działu produkcji.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznali się praktycznie z metodami badań przebiegu procesów cieplnej sterylizacji z zastosowaniem mikroprocesorowych mierników temperatury. Zajęcia prowadzone były bezpośrednio na hali produkcyjnej, podczas pierwszej i drugiej zmiany, i obejmowały procedury przygotowania konserw do badań, zamontowania w nich czujników temperatury oraz umieszczenia w określonych punktach autoklawu. Wyniki przeprowadzonych testów zostały omówione podczas drugiego dnia szkolenia.

Drugi dzień szkolenia odbył się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w nowoczesnej sali konferencyjnej. Podczas szkolenia dr inż. Bogusław Pawlikowski omówił naukowe podstawy cieplnej sterylizacji konserw, podstawowe zasady, warunki i wymagania dotyczące przemysłowych procesów sterylizacji oraz warunki techniczne niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów cieplnej sterylizacji.

Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem a wyniki przeprowadzonego na koniec szkolenia testu sprawdzającego potwierdziły, że jego uczestnicy w zadowalającym stopniu przyswoili wiedzę dotyczącą przemysłowej sterylizacji konserw rybnych.

Zajęcia praktyczne na hali produkcyjnej

Zajęcia praktyczne na hali produkcyjnej

Szkolenie teoretyczne w Słupskim Inkubatorze Technologicznym

 

Bogusław Pawlikowski

Skip to content