Termomodernizacja Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego-PIB w Świnoujściu

W listopadzie 2017 r. zakończyła się termomodernizacja budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu. W budynku od roku 1952  mieści się Stacja Badawcza MIR-PIB, która prowadzi badania dot. zasobów rybackich oraz badania hydrobiologiczne wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na realizację projektu nr POIS.01.03.01-00-0026/16  pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11”.

Z uwagi na ochronę architektoniczną budynku – wchodzącego w skład  datowanego na lata 20. XVIII wieku układu urbanistycznego śródmieścia, realizowana inwestycja musiała odbywać się z niezwykłą dbałością o zewnętrzny wygląd budynku. Stąd, aby uzyskać pożądany wygląd elewacji, zostały odtworzone podziały okien, narożny szczyt budynku z płaskorzeźbą został poddany pracom konserwatorskim, zaś na elewację frontową powróciły dwa maszkarony.  Do ocieplenia ściany frontowej budynku od strony ul. Armii Krajowej i Pl. Słowiańskiego użyto specjalistycznych i nowoczesnych rozwiązań.

Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej, a do rozpoczęcia inwestycji skłoniły rosnące koszty zużycia energii. Założony cel został zrealizowany poprzez docieplenie całej elewacji budynku oraz dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przedsięwzięte działania z pewnością przyczynią się do zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a także – co bardzo ważne dla miasta będącego kurortem, do poprawy jakości powietrza.

Skip to content