Umowa na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Ścieżki Dydaktycznej Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni”

W poniedziałek 15 lipca 2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Ścieżki Dydaktycznej Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni” w ramach działania 11.4 RPO WP 2014–2020.

Najbardziej spektakularnym elementem projektu jest nowa przestrzeń ekspozycyjna, która powstanie w przyziemiu Akwarium Gdyńskiego. Na dotychczas niezagospodarowanej ekspozycyjnie powierzchni 900 m2, znajdzie się 13 zbiorników prezentujących zwierzęta wodne, które do tej pory, nie mogły być eksponowane.

W tych trzynastu akwariach znajdzie się więcej wody, niż wynosi obecnie kubatura wszystkich naszych zbiorników – mówi Artur Krzyżak, kierownik Akwarium Gdyńskiego. Najmniejszy zbiornik będzie miał nieco ponad 2 tysiące litrów, a największy niespełna 127 tysięcy litrów. Łącznie Akwarium Gdyńskiemu przybędzie 450 tysięcy litrów wody.

W planowanej przestrzeni znajdą się akwaria, w których zamieszkają między innymi ryby chrzęstnoszkieletowe – rekiny i płaszczki. Zaprezentowane zostanie jak zmiany zasolenia, falowanie czy różny rodzaj podłoża wpływają na to, jakie zwierzęta możemy spotkać w różnych akwenach.

Poza rozbudową przestrzeni ekspozycyjnej, projekt zakłada szereg aktywnych działań skierowanych do uczniów oraz społeczności lokalnej. Pokazanie relacji, jakie łączą świat morski ze światem ludzi oraz problemów ekologicznych, którym przyroda morska musi dziś stawiać czoła, to podstawowy cel tych działań edukacyjnych.

Zaaranżowanie przestrzeni ekspozycyjnej w miejscu do tej pory nieprzygotowanym do przyjmowania turystów wymaga jednak na początku szeregu prac budowlanych. To między innymi wzmocnienie istniejącej konstrukcji budynku, obniżenie fundamentów i posadzki piwnicy, wykonanie klatki schodowej, doprowadzenie nowej windy oraz wszelkich niezbędnych instalacji.

Jak dodaje kierownik Akwarium Gdyńskiego – Realizacja tak dużego przedsięwzięcia w pracującej w sposób ciągły atrakcji turystycznej to nie lada wyzwanie. Jednak planowane prace nie powinny wpłynąć na funkcjonowanie Akwarium Gdyńskiego. W wyjątkowych sytuacjach możliwe, że w pojedyncze dni ekspozycja będzie wyłączona ze zwiedzania – mówi Artur Krzyżak, kierownik AG.

Całkowity koszt realizacji projektu to 16 521 573,79 zł, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 wynosi 8 855 861,50 zł.

Akwarium Gdyńskie jest częścią Morskiego Instytutu Rybackiego–Państwowego Instytutu Badawczego i jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w regionie. Mury tego modernistycznego budynku przekracza rokrocznie ponad 400 tysięcy osób. W zajęciach organizowanych przez Centrum Edukacji Akwarium Gdyńskiego bierze co roku aktywny udział ponad 40 tysięcy uczniów i osób dorosłych.

Projekt rozbudowy ścieżki zwiedzania Akwarium będzie największą inwestycją realizowaną w Akwarium Gdyńskim od dekady.

 

Projekt w liczbach:

  • Całkowity koszt realizacji projektu – 16 521 573,79 zł
  • Dofinansowanie z RPO – 8 855 861,50 zł
  • Liczba zbiorników – 13
  • Ilość wody – 450 000 litrów
  • Największy zbiornik – 126 700 litrów
  • Najmniejszy zbiornik – 2 300 litrów
  • Spodziewany termin zakończenia realizacji – 31.12.2021 r.

 

Skip to content