Uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia Morskich Badań Rybackich i Oceanograficznych

Uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia Morskich Badań Rybackich i Oceanograficznych

23 września 2021 r. uroczyście świętowaliśmy 100-lecie Morskich Badań Rybackich i Oceanograficznych. Obchody Jubileuszu odbyły się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorza Pudy.

Minister Puda otworzył obchody i podziękował wszystkim Pracownikom Instytutu za wiedzę i pracę, którą wkładają w badania morza, a także zwrócił uwagę na ważny element, jakim jest aktywna współpraca z przemysłem i administracją rybacką. Minister podkreślił również konieczność funkcjonowania Instytutu jako niezależnej instytucji wspierającej administrację rybacką.

Z. Karnicki uderza trzykrotnie w dzwon ze statku nauki polskiej „Profesor Siedlecki” na uroczyste rozpoczęcie obchodów

Minister Grzegorz Puda otwiera spotkanie

W kolejnej części spotkania dr Piotr Margoński, dyrektor MIR-PIB, przedstawił 100-letnie dzieje placówki, począwszy od pierwszych badań w Helu, poprzez fascynujący okres ekspansji polskiego rybołówstwa na morza i oceany świata, skończywszy na obecnym okresie, czyli powrocie do bałtyckich korzeni.

Dyrektor Piotr Margoński przedstawia historię MIR

Życzenia z okazji tak znamienitej rocznicy na ręce dyrektora złożyli przedstawiciele urzędów, władz samorządowych, zaprzyjaźnionych instytucji naukowych, a także rybacy.

Przy okazji uroczystych obchodów, Minister Puda przyznał pośmiertnie odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” panu Jerzemu Porębskiemu, autorowi kilkudziesięciu publikacji i opracowań naukowych, dostarczających cennej wiedzy będącej podstawą dla zarządzania rybołówstwem. Jego opracowania dotyczyły możliwości eksploatacji zasobów głowonogów użytkowych a także biologii, ekologii i możliwości połowowych antarktycznego kryla. Doktor Porębski był również pionierem badań ichtioplanktonowych na Zatoce Pomorskiej. Niestety niespełna miesiąc temu odszedł na wieczną wachtę, a wyróżnienie zostanie przekazane małżonce wdowie.

Wydarzenie uświetnił również występ zespołu szantowego „Własny Port”. Muzycy zagrali nie tylko swój repertuar, ale przypomnieli też największe przeboje wspomnianego Jurka Porębskiego.

W drugiej części obchodów, tj. części naukowej,  prof. dr hab. Jan Horbowy z Zakładu Zasobów Rybackich MIR-PIB został uhonorowany Medalem im. Prof. Kazimierza Demela za wybitne osiągnięcia w dziedzinie biologii morza, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących rybactwa. Laureat wygłosił wykład pt. „Zarządzanie zasobami rybackimi – czy jest potrzebne i skuteczne”? Omówiona została potrzeba zarządzania zasobami wraz z przykładami negatywnych skutków braku odpowiedniego zarządzania, metody oceny zasobów i ustalania racjonalnych sposobów eksploatacji (w tym zasada MSY – maksymalne podtrzymywalne połowy) oraz skutki zarządzania w skali globalnej. Optymistycznym wnioskiem z prezentacji Laureata była potwierdzona skuteczność zarządzania tam, gdzie opiera się ono na ocenach naukowych i jest konsekwentnie wdrażane.

Przypieczętowaniem uroczystości była recepcja dla przybyłych gości, gdzie skosztować można było m.in. polskich specjałów przygotowanych przez „Oberżę pod Turbotem” w ramach degustacji „Polska Smakuje”.

Skip to content