Warsztaty storniowe w MIR-PIB w ramach projektu BONUS INSPIRE

Warsztaty storniowe w MIR-PIB w ramach projektu BONUS INSPIRE

logo_INSPIRE_340px

W dniach 12-14.06.2017 r. w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni odbyły się „warsztaty storniowe” zorganizowane w ramach projektu BONUS INSPIRE. Gościliśmy osoby zaangażowane w ww. projekt z Łotwy, Estonii i Szwecji. W trakcie warsztatów przetestowano i przedyskutowano zastosowanie różnych metod analitycznego szacowania zasobów dla bałtyckich stad storni. Obecnie stada storni należą do stad kategorii 3, dla których nie stosuje się szacowania analitycznego z powodu ograniczonego zakresu danych.
Projekt BONUS INSPIRE ma na celu gruntownie poszerzyć naszą wiedzę dotyczącą komercyjnie poławianych gatunków ryb na Bałtyku (dorsz, śledź, szprot, stornia), zwłaszcza w aspekcie ich zmienności czaso-przestrzennej.

 

1

Skip to content