Warsztaty ICES dotyczące zintegrowanego podejścia do zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim w siedzibie MIR-PIB

Warsztaty ICES dotyczące zintegrowanego podejścia do zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim w siedzibie MIR-PIB

W dniach 19-21.06.2017 r. w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni przedstawiciele ICES dyskutowali na temat spójności doradztwa w zakresie ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem. Inicjatywa WKDEICE (Workshop on DEveloping Integrated AdviCE for Baltic Sea ecosystem-based fisheries management) została podjęta z potrzeby bardziej kompleksowego doradztwa, które uwzględniałoby zarówno warunki środowiskowe, jak i socjoekonomiczne, korzystając z nowoczesnych modeli wielogatunkowych oraz ekosystemowego podejścia do modelowania.

Prace grupy WKDEICE dotyczą opracowania metody wskaźnikowej rzucającej tło na stan i wydajność zasobów rybackich oraz ekosystemu; zaproponowania włączenia tej metody do obecnego doradztwa; prowadzenia krótkoterminowych prognoz dla zasobów rybackich Bałtyku, z wykorzystaniem czynników środowiskowych w procesie doradczym; uwzględnienia czynnika ludzkiego (np. warunków socjoekonomicznych) w przyszłym zintegrowanym doradztwie.

group1(small)[7]

Skip to content