Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB na ministerialnej liście wydawnictw

Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB na ministerialnej liście wydawnictw

Morski Instytut Rybacki – PIB na początku września 2019 r. podjął starania o dodanie do wykazu ministerialnego wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Zgłoszenie zostało wysłanie poprzez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) we wrześniu 2019 r. Wniosek rozpatrywała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). Miło nam poinformować, że MIR-PIB znalazł się w nowym, rozszerzonym wykazie wydawnictw monografii naukowych opublikowanym pod koniec grudnia 2019 r.

Wykaz wydawnictw monografii naukowych tworzony jest na potrzeby nowego systemu ewaluacji. Ma na celu przywrócić monografii naukowej należną rangę głównego kanału komunikacji treści naukowych oraz wyeliminować zjawisko zgłaszania do ewaluacji monografii nierzetelnych, o niskiej wartości naukowej. Jest to instrument stosowany w świecie nauki również za granicą. Podobne rozwiązania stosowane są m.in. w Hiszpanii, Finlandii czy Norwegii.

Nowa witryna internetowa Wydawnictwa MIR-PIB: https://mir.gdynia.pl/wydawnictwo-mir-pib/

Skip to content