Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa

Nazwa zadania: Bałtycki Naukowiec – cykl filmów popularyzujących nauki o Morzu Bałtyckim dla dzieci szkolnych

(Baltic Scientist – the series of films popularising the Baltic Sea science, dedicated to school-age children)

Nazwa programu: Społeczna odpowiedzialność nauki

Okres trwania: od 2021-12-01 do 2023-03-31

Kierownik zadania: mgr Katarzyna Borowiak-Dzwonkowska

Budżet: Kwota dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 247 680,00 zł, kwota całkowita projektu 282 780,00

Więcej informacji: https://akwarium.gdynia.pl/baltycki-naukowiec/

 

Nazwa zadania: Usługi wsparcia doradczego dotyczącego zagadnień związanych z rybołówstwem bałtyckim oraz środowiskiem morskim
(Advisory support services on Baltic fisheries and marine environment issues)

Okres trwania: od 2019-09-30 do 2021-12-06

Kierownik zadania: dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB

Budżet: 104 500,00 zł

Opis: Usługi wsparcia doradczego dot. zagadnień związanych z rybołówstwem bałtyckim oraz środowiskiem morskim podczas posiedzeń, które będą odbywać się na forum międzynarodowym (doradztwo specjalistyczne)

 

Nazwa zadania: Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021

(A study programme on the marine environment of the Puck Bay, with particular emphasis on factors relevant to fisheries in 2019-2021)

Okres trwania: od 2019-09-06 do 2021-10-29

Kierownik zadania: dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB

Budżet: 2 453 000,00 zł

Więcej informacji: https://zatokapucka.mir.gdynia.pl/

 

Skip to content