Zakończenie projektu BE-Rural

Koniec lipca 2022 r. był jednocześnie ostatnim dniem realizowanego przez 40 miesięcy, finansowanego z programu ramowego UE Horizon 2020 projektu BE-Rural – Strategie biogospodarcze i mapy drogowe na rzecz lepszego rozwoju obszarów wiejskich i regionów w UE https://be-rural.eu/.

Spotkanie kończące, połączone z prezentacją wyników oraz planów wdrożenia strategii rozwoju regionów w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej oraz wykorzystania lokalnych biozasobów miało miejsce w dniach 11-14 lipca 2022 r. w Polsce, a konkretnie we Fromborku, w hotelu Narusa, na terenie jednego z 3 partnerów lokalnych projektu – Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany” (pozostałymi polskimi partnerami lokalnymi były LGR „Rybacka Brać Mierzei” oraz LGR „Zalew Szczeciński”).

Nad malowniczy Zalew Wiślany przybyli przedstawiciele wszystkich uczestników projektu, nie tylko koordynatorzy i instytucje wiodące, ale także przedstawiciele interesariuszy z poszczególnych regionów z Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Macedonii Północnej i Polski. Swoje uczestnictwo w spotkaniu potwierdził także Pan dr Tomasz Calikowski z Dyrekcji Generalnej KE ds. Badań Naukowych i Innowacji, który od początku mocno wspierał projekt służąc swoim doświadczeniem i radą.

Część sprawozdawczo-merytoryczna, przewidziana na pierwsze dwa dni, zgromadziła ponad 50 uczestników. Koordynator, Holger Gerdes z Eco-Logic Institute z Berlina potwierdził wykonanie wszystkich zaplanowanych w projekcie BE-Rural zadań i osiągnięcie 2 głównych celów – budowy lokalnych strategii rozwoju oraz opisania drogi do ich realizacji, która może stać się benchmarkiem dla innych europejskich regionów wiejskich. Na podstawie 5 studiów przypadku opracowano strategie dla regionów oparte o niewykorzystane zasoby pochodzące z rolnictwa, gospodarki leśnej, gospodarki drzewnej, zielarstwa i kwiaciarstwa oraz rybołówstwa małoskalowego. Opisano przykłady technologii, opracowano modele biznesowe dostosowane do specyfiki danego regionu, prowadzono działania edukacyjne na podstawie opracowanych w projekcie prezentacji i gier edukacyjnych, szkołę letnią dla nauczycieli, seminaria, webinaria i warsztaty. Przygotowano również wystawy ecodesignu i bioproduktów w każdym z regionów, dla którego przygotowywano strategie. W Polsce wystawa ta odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 2021 r. w Świnoujściu. Prezentacja zrealizowanych w projekcie działań i ich rezultatów, dyskusja plenerowa i prace w grupach roboczych zajęły cały dzień. Wieczorem odbyła się prezentacja lokalnych produktów z ryb małocennych, połączona z degustacją i tak naprawdę pierwszym, z powodu ograniczeń pandemicznych, wspólnym spotkaniem uczestników projektu. Swoją drogą wybrane miejsce organizacji spotkania kończącego projekt BE-Rural, również jest przykładem rozwoju opartego zrównoważone wykorzystanie naturalnych zasobów regionu.

Drugi dzień spotkania dotyczył przyszłości regionów, kolejnych kroków we wdrażaniu opracowanych strategii, przygotowaniu rekomendacji dla innych regionów chcących planować swój rozwój z wykorzystaniem doświadczeń projektu BE-Rural. Następnie większość gości mogła skorzystać z uroków regionu, a przedstawiciele instytucji bezpośrednio zaangażowanych w projekt uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym pozostałych zadań zamykających projekt, czyli przygotowaniu raportu końcowego, rozliczeń oraz przyszłej współpracy po zakończeniu projektu.

Organizacja wizyty studyjnej zaplanowana była w formie prezentacji regionu i zagospodarowania ryb małocennych. Grupa przejechała do Nowej Pasłęki, skąd drogą wodną została przetransportowana do Piasków. Tam miało miejsce spotkanie z miejscowymi rybakami, którzy opowiedzieli o swojej pracy, odwiedzono rodzinną wędzarnię „U Asi”, gdzie uczestnicy mieli możliwość spróbowania wędzonych ryb. Następnym punktem był lunch, który zorganizowano w prowadzonej przez rybacką rodzinę restauracyjce „Smaki Morza”. Przygotowano specjalne menu składające się m.in. z ryb małocennych.

Powrót do Nowej Pasłęki, nie był końcem zaplanowanych prezentacji zagospodarowania lokalnych biozasobów. Zaplanowano wizytę w rodzinnej przetwórni „Passarage”, która rozwija produkcję konserw z lokalnych ryb, w tym małocennych, a dzień zakończyła wizyta w prowadzonej przez rybaka smażalni ryb „Nad zalewem” – miejscu, które jako jedno z pierwszych przyczyniło się do zmiany nawyków miejscowej ludności i rozwoju turystyki.

Na ostatni dzień przewidziano wizytę w Gdańsku w startupie, który koncepcję businessową oparł o zasady gospodarki cyrkularnej. Oferta dań wegetariańskich w opakowaniach wielorazowego użytku, a do tego założenie maksymalnej integracji zaopatrzenia z lokalnym rynkiem.

Na zakończenie pobytu uczestnicy mieli okazję odwiedzenia Głównego Miasta, która była wspaniałym zakończeniem ich pobytu w Polsce.

Marcin Rakowski

Skip to content