Zmiany w funkcjonowaniu Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB

Zmiany w funkcjonowaniu Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
a także faktem iż od 3 paź 2020 r. Gdynia znajduje się w tzw. strefie żółtej,
Morski Instytut Rybacki – PIB wprowadził następujące obostrzenia i zalecenia w swojej siedzibie:

 • Zachowywanie bezpiecznego dystansu społecznego 1,5-2 m.
 • Zamknięte pozostają wszystkie drzwi wejściowe do budynków MIR-PIB za wyjątkiem wejścia głównego do MIR-PIB (budynek B).
 • Nie wydaje się kart dostępu „gość”.
 • Gość może być wyłącznie wprowadzony przez Pracownika Instytutu, co zostanie odnotowane przez pracowników portierni. Dotyczy to również klientów najemców.
 • Kurierzy oraz listonosze nie są wpuszczani na teren budynku.
 • Przed portiernią główną MIR ustawione są pojemniki, do których dostawca korespondencji dla MIR-PIB wkłada przesyłki.
 • Korespondencja i przesyłki dla Instytutu przekazywane są do kwarantanny na 48 h.
 • W holu głównym oraz w windach obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
 • W windach wprowadzone zostały limity osób – stosowne informacje umieszczone są bezpośrednio przy windach
 • Przy windach rozmieszczone zostały płyny do dezynfekcji
 • W holu głównym przy portierni został wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Prosimy naszych interesantów, o ile to możliwe, o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową przez Sekretariat Główny MIR-PIB, e-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl; tel.: +48 58 73-56-232; fax: +48 58 73-56-110.
Apelujemy o odpowiedzialną postawę i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a także śledzenie informacji na stronie www.gov.pl/koronawirus.

 

Skip to content