Zmiany w funkcjonowaniu Morskiego Instytutu Rybackiego–PIB

Zmiany w funkcjonowaniu Morskiego Instytutu Rybackiego–PIB

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
Morski Instytut Rybacki – PIB wprowadza następujące obostrzenia:

  • zostają zamknięte wszystkie drzwi wejściowe do budynków MIR-PIB, za wyjątkiem wejścia głównego do MIR-PIB (budynek B),
  • kurierzy oraz listonosze nie są wpuszczani na teren budynku. Portierzy w portierni głównej MIR-PIB dysponują workami i pojemnikami do których dostawca korespondencji dla MIR-PIB oraz Najemców wkłada przesyłki,
  • korespondencja i przesyłki Instytutu przekazywane są do kwarantanny 48 h.
  • wstrzymane zostało wydawanie kart dostępu „gość”. Gość może być wyłącznie wprowadzony przez Pracownika Instytutu bądź Najemcę. Wejście gościa jest warunkowane potwierdzeniem informacji wykluczających znajdowanie się wprowadzanej osoby w grupie ryzyka.

Prosimy naszych interesantów, o ile to możliwe, o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową przez Sekretariat Główny MIR-PIB, e-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl; tel.: +48 58 73-56-232; fax: +48 58 73-56-110.
Prosimy o odpowiedzialną postawę i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a także śledzenie informacji na stronie www.gov.pl/koronawirus.

Aktualizacja: 22 maja 2020 r. ponownie otwieramy Akwarium Gdyńskie MIR-PIB.

Od 16.04.2020 r. na terenie MIR-PIB wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa w następujących miejscach:

  • portiernia
  • miejsce cateringu Głodnego Niedźwiedzia.

Pamiętajmy o zachowaniu 2 m odstępów między osobami.

Obowiązkowi pracy z  zakrytymi ustami i nosem (maseczki, przyłbice itp.) podlegają osoby, które w swoim miejscu pracy nie mają możliwości zachowania 2 m odstępu.

UWAGA: Pracownicy firm obcych wykonujący usługi na terenie i w obiekcie Instytutu (z wyłączeniem ochrony i sprzątaczek) mają bezwzględny obowiązek pracy i poruszania się po terenie i budynku Instytutu z zakrytymi ustami i nosem.

*Podstawa prawna