Instrukcja postępowania w przypadku złowienia znakowanej ryby

„Rybaku, Wędkarzu złowiłeś znakowaną rybę –  przekaż informację ichtiologom”

Pod takim hasłem Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP, prowadzi akcję promującą przekazywanie znaczków ichtiologicznych przez rybaków i wędkarzy oraz mającą na celu zwiększenie świadomości o konieczności przekazywania informacji o znakowanych rybach do ichtiologów.

plakat-maly

W ramach realizacji programu pn. „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2016 roku”, naukowcy poznakowali znaczkami zewnętrznymi i wypuścili do dorzecza Wisły oraz rzek pomorskich 20 tysięcy smoltów troci wędrownej oraz 700 sztuk narybku jesiotra ostronosego, który wypuszczono do dorzecza Odry. Znakowanie ryb jest kontynuacją prac prowadzonych w poprzednich latach przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Kluczowym elementem programu jest rejestracja informacji o złowionych przez rybaków i wędkarzy znakowanych rybach. Dane te pozwolą oszacować efekty prowadzonych kosztownych zarybień, określić tempo wzrostu ryb oraz dostarczyć informacji o trasach ich wędrówek.

Co powinieneś zrobić?

  • Zanotuj datę i miejsce złowienia,
  • Dokonaj pomiaru długości ciała ryby począwszy od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej,
  • Zapisz masę ciała ryby oraz zanotuj jej płeć.

OPCJONALNIE

Pobierz nożykiem około 10 łusek powyżej 3 rzędu łusek nad linią naboczną w połowie odległości między płetwą tłuszczową, a płetwą grzbietową. Łuski włóż do koperty i pozostaw do wyschnięcia. Dostarcz kopertę wraz ze znaczkiem ichtiologicznym i opisem.

Uwaga! W przypadku złowienia poznakowanego jesiotra należy ten fakt udokumentować fotografią znaczka z widocznym numerem po czym niezwłocznie wypuścić rybę z powrotem do wody.

rybka-schemat

W przypadku złowienia znakowanej ryby należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz ze zdjęciem znaczka na adres e-mail: znaczki@mir.gdynia.pl lub wydrukować i przesłać pocztą tradycyjną wraz ze znaczkiem na adres:

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

LUB

Skontaktuj się z nami telefonicznie 058 735 62 32 w celu ustalenia sposobu odbioru znaczka.

Formularz zgłoszeniowy

Za przekazane znaczki podziękujemy nagrodą!

Za przekazanie znaczka zostanie wypłacona premia pieniężna oraz będzie przekazany upominek. Wysokość premii uzależniona jest od kompletności przekazanej informacji i wynosi odpowiednio 45 PLN za znaczek wraz z opisem dotyczącym długości oraz masy ciała ryby, daty i miejsca jej połowu lub połowę wartości premii za przekazanie samego znaczka. Ze względu na to iż, premia za zwrot znaczków jest rozumiana jako przychód, osoba ubiegająca się o premię jest zobowiązana przekazać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania oraz numer konta bankowego na który ma zostać przekazana kwota za zwrot znaczka. Na koniec roku kalendarzowego zostanie wystawiony PIT-8C i przesłany do osoby przekazującej znaczek.

Przekaż znaczek i podziel się informacjami z naukowcami!

Skip to content