Zofia Ringer – wspomnienie

Zofia Ringer – wspomnienie

W dniu 25 lutego 2022 roku zmarła dr Zofia Ringer, długoletnia pracownica Morskiego Instytutu Rybackiego. Doktor Ringer urodziła się 03.04.1929 roku w Wołożynie. Pracę w MIR rozpoczęła w 1955 na stanowisku nazywanym wtedy „asystent-pomoc siły naukowej”. W 1963 roku obroniła pracę magisterską, a w 1972 roku uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie. Od tego momentu pracowała na stanowisku adiunkta a później głównego specjalisty. Była również Kierownikiem Pracowni Produkcji Pierwotnej i Zastępcą Kierownika Zakładu Oceanografii. Pani dr Zofia Ringer zajmowała się badaniami składu gatunkowego i rozmieszczenia fitoplanktonu. Głównym obszarem jej zainteresowań był Bałtyk południowy, choć prowadziła również badania glonów północnego Atlantyku i Pacyfiku. Wyniki swoich prac przedstawiała podczas licznych wystąpień na międzynarodowych sympozjach organizowanych przez ICES. Była autorką wielu artykułów na temat wpływu warunków środowiska na występowanie fitoplanktonu w Bałtyku Południowym, zamieszczonych między innymi w Biuletynie MIR, Pracach MIR z serii „Oceanografia i Biologia Rybacka”, „Studiach i Materiałach MIR” oraz innych wydawnictwach PAN i MIR. W 1972 roku, nakładem Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych ukazał się atlas „Rośliny Bałtyku” jej autorstwa, zawierający 180 kolorowych rycin roślin planktonowych i bentosowych na 48 tablicach. Do dzisiaj jest on cennym źródłem informacji taksonomicznej i unikatowej nomenklatury polskiego nazewnictwa dla wszystkich zamieszczonych w atlasie gatunków. Pani dr Zofia Ringer była także autorką skryptu dla studentów „ Atlas roślinności morskiej” wyróżnionego nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Edukacji. Swoje doświadczenie w dziedzinie metodyki badań nad fitoplanktonem oraz wiedzę z zakresu taksonomii i ekologii tej grupy organizmów przekazywała chętnie młodszym koleżankom i kolegom. Wiele lat prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Na emeryturę odeszła w 1990 roku po 35 latach pracy w Instytucie.

śp. Zofia Ringer

Skip to content