3. Kongres Morski w Szczecinie

3. Kongres Morski w Szczecinie

W dniach 10-12 czerwca 2015 r. odbył się 3. Kongres Morski w Szczecinie. Kongres zgromadził ponad 1000 gości z kraju i zagranicy, wśród których znaleźli się przedstawiciele kilkuset firm i instytucji z Europy, a także USA i Chin. Wydarzenia odbywały się w szczecińskiej Filharmonii i hotelu Radisson Blu.

Część oficjalną uroczystości otwarcia Kongresu zainaugurowały wystąpienia gości: Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak i Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Doroty Pyć, a także wykład inauguracyjny Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów.

Roboczą część Kongresu zapoczątkowała debata plenarna nt. „Unia Europejska – hamulec czy motor napędowy rozwoju gospodarki morskiej?”. Obrady odbywały się w pięciu blokach tematycznych, w tym gospodarka morska, wykorzystanie i ochrona zasobów morza, ekologia i bezpieczeństwo oraz energetyka wiatrowa.

Kongres, to platforma dla międzynarodowej współpracy branży morskiej i forum do dyskusji o szeroko pojętej gospodarce morskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele środowiska morskiego, a także przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i samorządowcy. W programie Kongresu znalazło się ponad 80 prelekcji, paneli dyskusyjnych i debat, warsztaty interdyscyplinarne oraz wykłady plenarne. Wystąpiło 50 prelegentów. W tegorocznej edycji dyskutowano na tematy: inteligentne specjalizacje morskie, wykorzystanie zasobów morza i ochrona środowiska morskiego, ekologia i bezpieczeństwo na morzu, energetyka odnawialna. Wiele mówiono także o idei rozbudowy autostrad morskich oraz ich wpływu na rozwój żeglugi, a także o kwestii rozwoju europejskich portów morskich w kontekście inteligentnej współpracy na linii miasto-port.

W Kongresie aktywnie uczestniczyli przedstawiciele MIR-PIB: prof. hab. dr Tomasz Linkowski – Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, dr Zbigniew Karnicki, który był moderatorem panelu „Wykorzystanie zasobów morza i ochrona środowiska morskiego”, prof. dr hab. Jan Horbowy, który wystąpił z prezentacją „Wpływ wlewu do Morza Bałtyckiego na rybołówstwo i doradztwo ICES w tym rejonie na 2016 rok”, dr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw., która prezentowała temat „Morskie obszary NATURA 2000: zrównoważenie potrzeb ochrony i rybołówstwa czy konflikt sprzecznych interesów” oraz  dr inż. Krzysztof Radtke z prezentacją „Morskie rybołówstwo rekreacyjne i jego problemy”.

Przedstawione prezentacje dostępne są na  stronie domowej Kongresu:

http://kongres-morski.pl/prezentacje-naszych-prelegentow/

Foto. J. Dąbrowski, http://kongres-morski.pl

no images were found

Skip to content