5 Międzynarodowy Kongres Morski

5 Międzynarodowy Kongres Morski

logo-plMiędzynarodowy Kongres Morski doczekał się już czterech edycji i na stałe wpisał się również w kalendarz wydarzeń branży morskiej w Polsce.

Podczas 5. edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który odbędzie się w dniach 8–9 czerwca w Szczecinie, w czasie debat, prezentacji i dyskusji poruszane zostaną najistotniejsze problemy branży. W tym czasie w stolicy Pomorza Zachodniego spotkają się i będą dyskutowali przedstawiciele świata polityki, przemysłu oraz nauki z nadzieją, że Kongres stanie się ważnym elementem procesu odbudowy przemysłu stoczniowego, żeglugi morskiej i śródlądowej. Będzie miał też swój wkład w rozwój morskiego szkolnictwa wyższego, średniego i zawodowego.

MIR-PIB jest Partnerem Kongresu. Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego dr Emil Kuzebski objął funkcję Opiekuna bloku IV – Rybołówstwo i Ekologia.

Agenda pod linkiem: http://kongres-morski.pl/program/harmonogram/

Skip to content