Innowacyjna Akwakultura

nagłowek Innowacyjna Akwakultura

INNOWACYJNA AKWAKULTURA

W dniu 29 marca w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się seminarium pt. „Innowacyjna Akwakultura”. Seminarium realizowane było w ramach projektu InnoAquaTech „Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnej i zrównoważonej akwakultury” („Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area”) finansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Południowy Bałtyk.

Celem seminarium było przedstawienie dla obszaru Południowego Bałtyku możliwości wynikających z innowacyjnych rozwiązań w obszarze akwakultury. Wśród prelegentów występowali goście z Niemiec, Danii, Litwy oraz Polski, partnerzy projektu InnoAquaTech, reprezentujący zarówno firmy prywatne jak i publiczne instytucje naukowo-badawcze oraz eksperci zewnętrzni. Udział wzięli też przedstawiciele władz uczelni i wydziału: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju oraz dr hab. Waldemar Surosz prof. nadzw., Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii.

Na seminarium zaprezentowano założenia i strukturę projektu InnoAquaTech koordynowanego przez firmę BioCon Valley (Niemcy), oraz badania pilotażowe realizowane przez partnerów: Park Naukowo Technologiczny w Kłajpedzie (Litwa), Uniwersytet Gdański, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet w Rostoku (Niemcy) oraz Duński Instytut Technologiczny (Dania). Badania pilotażowe partnerów projektu skupione są na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych dotyczących sektora akwakultury, w tym wprowadzaniu nowych gatunków skorupiaków do akwakultury w systemach recyrkulacyjnych RAS (recirculating aquaculture systems), wykorzystaniu energii geotermalnej przy hodowli skorupiaków, rozwoju systemów akwaponicznych, również z wykorzystaniem mikro glonów. Więcej informacji na temat badań pilotażowych i innych działań projektu dostępnych jest na stronie: https://www.submariner-network.eu/projects/innoaquatech.

Ponadto na seminarium eksperci spoza projektu InnoAquaTech, specjaliści z dziedziny akwakultury z Polski i Niemiec przedstawili swoje doświadczenia dotyczące nowoczesnych hodowli z wykorzystaniem systemów RAS. Poza tym uczestnicy seminarium mogli usłyszeć o potencjale hodowli omułka oraz krewetki, jak również o trendach rynkowych dotyczących skorupiaków w Polsce oraz szansach rozwoju rynku tego produktu w przyszłości. Nie zabrakło również ujęcia edukacyjnego oraz przedstawienia możliwości przystąpienia do współpracy w ramach Programu Południowy Bałtyk oraz sieci SUBMARINER Network for Blue Growth.

Seminarium było pierwszym wydarzeniem szkoleniowym skierowanym do interesariuszy zewnętrznych. Wzięło w nim udział siedemdziesiąt pięć osób: hodowców, przedstawicieli przedsiębiorstw prywatnych, agencji rządowych, stowarzyszeń branżowych, uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych oraz branżowych.

Seminarium było okazją nie tylko do zapoznania się z nowymi technologiami i rozwiązaniami w akwakulturze, ale również do nawiązania kontaktów partnerskich, do współpracy przy realizacji dalszych etapów projektu InnoAquaTech, jak również innych przedsięwzięć.

Wyniki ankiet, w których organizatorzy pytali o zainteresowanie tematem oraz udziałem w przyszłych wydarzeniach szkoleniowych, wskazują na duże zainteresowanie nowoczesnymi technologiami oraz nowymi rozwiązaniami stosowanymi w zakresie hodowli organizmów wodnych.

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom za udział w seminarium oraz Stowarzyszeniu Producentów Ryb Łososiowatych za współorganizację wydarzenia. W czasie realizacji projektu InnoAquaTech przewidziane są dalsze aktywności szkoleniowe, na które już dzisiaj zapraszamy.

Kontakt w UG:

Hanna Łądkowska, ocehl@ug.edu.pl

Basia Dmochowska, ocebd@ug.edu.pl

Strona projektu: https://www.submariner-network.eu/projects/innoaquatech

Partnerzy projektu:

  • BioCon Valley GmbH (partner wiodący) (Niemcy)
  • University of Rostock, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (Niemcy)
  • Danish Technological Institute (Div. AgroTech) (Dania)
  • Instytut Morski w Gdańsku (Polska)
  • Uniwersytet Gdański (Polska)
  • Morski Instytut Rybacki – PIB (Polska)
  • Public Institution Klaipeda Science and Technology Park (Litwa)

Partnerzy Stowarzyszeni:
Agencja Rozwoju Pomorza (Gdańsk, Polska), Garnelen Farm Grevesmühlen GmbH & Co. KG (Niemcy), Hanseatic Environmental CAM GmbH (Niemcy), Institute of Marine Biotechnology e.V. (Niemcy), Economic Development Corporation Vorpommern (Niemcy), Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych (Lębork, Polska), Association “Alternative Aquaculture” (Litwa), JSC Geoterma (Litwa), JSC LETEKA (Litwa), Agro Business Park (Dania), Atrinova Business Development (Szwecja), Vattenbrukscentrum  Ost (Szwecja), Landwirtschaftsministerium MV (Niemcy)

Skip to content