Ankieta wędkarska – dotyczy połowów w roku 2023

Połowy wędkarskie w wodach morskich z roku na rok gromadzą coraz większą rzeszę zwolenników. Różnorodność gatunków ryb i metod połowu umożliwiają połączenie aktywnego wypoczynku z możliwością przeżycia morskiej przygody. Atrakcyjność połowów wędkarskich w morzu bezpośrednio odzwierciedla liczba licencji wydanych przez Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego, sięgająca w ostatnich latach 40 tysięcy rocznie. Połowy rekreacyjne stanowią ważny komponent w modelu zarządzania zasobami naturalnymi Morza Bałtyckiego, którego naukowe doradztwo zapewnia Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES).

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB) koordynuje badania mające na celu prowadzenie regularnego, naukowego monitoringu połowów wędkarskich (tzw. rybołówstwa rekreacyjnego) w Polskich Obszarach Morskich, z uwzględnieniem specyfiki polskiego wybrzeża, warunków technicznych oraz zwyczajów kulturowych. Internetowe badanie ankietowe umożliwi dostarczenie informacji na temat struktury gatunkowej połowów wędkarskich, listy preferowanych gatunków, sezonowości jak również szacowanych wielkości połowów oraz ich potencjalnego oddziaływania na ekosystem morski. Badania realizowane są w ramach unijnego Wieloletniego Programu Zbioru Danych Rybackich (WPZDR), którego realizacja jest prawnym zobowiązaniem krajów członkowskich Unii Europejskiej wynikającym z przepisów UE.

Internetowe badanie ankietowe stanowi jeden z elementów prowadzonych badań. Zapraszamy wszystkich Wędkarzy do wypełnienia formularza i podzielenia się informacjami z naukowcami.  

Dziękujemy za współpracę!

Skip to content