ICES SERVICE AWARD dla dr. Tycjana Wodzinowskiego

ICES SERVICE AWARD dla dr. Tycjana Wodzinowskiego

Z radością informujemy, że dr Tycjan Wodzinowski  z Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB otrzymał oficjalne  podziękowanie od ICES (tzw. Service Award) za owocną pracę i kierowanie Grupą Roboczą ds. Hydrografii Oceanicznej ICES (WGOH) (czytaj również: https://mir.gdynia.pl/dr-tycjan-wodzinowski-z-zakladu-oceanografii-rybackiej-i-ekologii-morza-mir-pib-przewodniczacym-grupy-roboczej-ds-hydrografii-oceanicznej-ices/ ). 

Service Awards są wyrazem uznania dla osiągnięć i wkładu ustępujących przewodniczących różnych grup eksperckich, grup sterujących SCICOM, grup operacyjnych oraz komitetów naukowych i doradczych, a także wszystkich ustępujących organizatorów sesji tematycznych ASC i sympozjów ICES. https://www.ices.dk/about-ICES/awards/Pages/Service-Awards.aspx

Working Group on Oceanic Hydrography (WGOH) jest jedną z najstarszych grup działających w ramach ICES. Powołano ją w 1976 roku, a pierwsze spotkanie nastąpiło rok później (1977). W skład grupy obecnie wchodzi 56 delegatów z 36 instytucji reprezentujących 16 krajów, zarówno wchodzących w skład Unii Europejskich, jak i nie zrzeszonych w jej ramach. Członkowie grupy dzielą się informacjami dotyczącymi zmian klimatu górnych warstw północnego Atlantyku. Utrzymują ze sobą stały kontakt, wymieniają informacje na temat obserwacji, a efektem tej współpracy i spotkań jest prowadzenie strony ICES Report on Ocean Climate (IROC) https://ocean.ices.dk/core/iroc. Umieszczane są tam informacje podsumowujące najważniejsze wydarzenia klimatyczne badanego rejonu w mijającym roku. Ponadto wydawany jest też raport pod tym samym tytułem, gdzie jest opisywana ogólna sytuacja klimatyczna górnych warstw oceanu w rejonie północnego Atlantyku i szczegółowe analizy warunków w poszczególnych jego częściach. Do niedawna cykl wydawniczy raportu IROC był jednoroczny, jednak po ukazaniu się raportu za rok 2021 zostanie ona zmieniony na trzyletni, co ma pozwolić na prezentowanie lepszych jakościowo analiz.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

 

 

 

Skip to content