Dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw. nowym Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych MIR-PIB

Dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw. nowym Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych MIR-PIB

Z dniem 30 października 2018 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał dr. hab. inż. Joannę Szlinder-Richert prof. nadzw. na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych. Zastąpiła ona dr. hab. inż. Iwonę Psuty prof. nadzw., która pełniła tę funkcję przez ostatnie pięć lat.

Dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw. jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, kierunku biotechnologia. Pracę w MIR-PIB rozpoczęła w 2003 roku, początkowo jako specjalista w Laboratorium badawczym, które zostało w roku 2008 przekształcone w Zakład Chemii Żywności i Środowiska. Od początku istnienia Zakładu, pełniąc funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu, aktywnie angażowała się  zarówno w kwestie związane z kształtowaniem tematyki badań jak i organizacyjne. W roku 2014 została Kierownikiem Zakładu. Owocem jej dziesięcioletniej pracy w Instytucie był m.in. cykl publikacji zatytułowany „Ocena stanu środowiska Polskich Obszarów Morskich w odniesieniu do trwałych zanieczyszczeń organicznych”, który stał się podstawą do nadania w grudniu 2013 roku stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie Oceanologia.

Innym ważnym aspektem jej działalności są prace związane z prozdrowotnymi właściwościami żywności pochodzenia morskiego, które prezentuje szerokiemu gronu odbiorców, nie tylko poprzez publikacje naukowe i konferencje, ale także w miarę możliwości poprzez media.

Nie boi się podejmowania wyzwań, co jest nadzwyczaj ważne na tym stanowisku.

Życzymy Pani Dyrektor powodzenia!

Skip to content