Dr Zbigniew Karnicki przewodniczącym Komitetu Wykonawczego BSAC

Dr Zbigniew Karnicki przewodniczącym Komitetu Wykonawczego BSAC

Morski Instytut Rybacki-PIB otrzymał informację, że Zgromadzenie Ogólne Bałtyckiej Rady Doradczej (BSAC) nie wybrało przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rady. Jego wieloletni przewodniczący Reine Johansson zrezygnował z pełnienia tej funkcji po 12 latach, a żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyskał pełnego poparcia Zgromadzenia. W tej sytuacji podjęto decyzję, że dr Zbigniew Karnicki, Honorowy przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego BSAC i wieloletni pracownik MIR, obejmie również obowiązki przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, do czasu wyboru nowego, w trakcie nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego planowanego na 6 listopada br.

dr Zbigniew Karnicki

Skip to content