Projekt dr Patrycji Siudek z finansowaniem NCN w konkursie OPUS 14

Projekt dr Patrycji Siudek z finansowaniem NCN w konkursie OPUS 14

Z przyjemnością informujemy, że projekt pt. „Dystrybucja, przemiany i transport wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w atmosferze strefy brzegowej – metody klasteryzacji i analiza profilu kongenerów w ocenie udziału źródeł emisji i wpływu czynników meteorologicznych”, który będzie realizować Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy pod kierownictwem pani dr Patrycji Siudek otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14 w kwocie 369 610 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content