Formularze RRW za rok 2022

Formularze RRW za rok 2022

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw potrzebom respondentów, od marca 2021 roku Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni wprowadził możliwość bezpiecznego i szybkiego przekazywania danych statystycznych w sprawozdaniach RRW-19 oraz RRW-20 w formie elektronicznej. Podmioty rybackie i zakłady przetwórcze będą miały możliwość przekazywania danych bezpośrednio w trybie on-line poprzez aplikację e-RRW, która jest udostępniona na pod adresem: https://rrw.mir.gdynia.pl/.

Aplikacja umożliwia samodzielne założenie konta w celu składania formularzy RRW-19 i RRW-20.

e-RRW jest formą uzupełniającą i pozostałe formy przekazywania danych RRW-19 i RRW-20 (papierowe i mailowe) pozostają ważne – https://mir.gdynia.pl/formularze-rrw/.

Termin przekazania danych za rok 2022: 31 marca 2023 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002453 

Skip to content