Gratulujemy mgr Joannie Pawlak obrony rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem!

Gratulujemy mgr Joannie Pawlak obrony rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem!

Serdecznie gratulujemy mgr Joannie Pawlak z Zakładu Zasobów Rybackich MIR-PIB obrony z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Transmission of parasites by marine crustaceans which constitute food of cod Gadus morhua from the southern Baltic” („Transmisja pasożytów przez skorupiaki morskie stanowiące pokarm dorsza Gadus morhua z południowego Bałtyku”).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pani Joanny odbyła się 4 listopada 2022 r. w Auditorium oceanographorum w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Promotorem pracy była prof. dr hab. Magdalena Podolska, promotorem pomocniczym dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn, a recenzentami prof. dr hab. Ewa Dzika oraz dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG.

Fot. Z. Mirny

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Uchwała Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 81/2022 – nadanie stopnia doktora mgr Joannie Pawlak

Uchwała Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 82/2022 – wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pawlak

Skip to content