Nominacja profesorska dla Dariusza Fey

Nominacja profesorska dla Dariusza Fey

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 27 czerwca 2024 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Dariuszowi Fey tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Prof. dr hab. Dariusz Piotr Fey jest absolwentem Wydziału Biologii Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie rybactwa uzyskał w roku 2002. W roku 2013 Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Zastosowanie analizy mikrostruktury otolitów w badaniach biologii i ekologii ryb”.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą szerokiego zakresu badań ichtiologicznych ze szczególnym naciskiem na ekologię wczesnych stadiów rozwojowych ryb oraz zastosowanie analizy mikrostruktury otolitów w tychże badaniach. Swoją działalność naukową realizuje zarówno w oparciu o prace terenowe w środowisku naturalnym, jak również  badania eksperymentalne, w tym badania w recyrkulacyjnych układach zamkniętych RAS. W ostatnich latach swoje zainteresowania poświęcił w szczególności zagadnieniom ekologii szczupaka oraz kwestiom możliwości odbudowy populacji tego gatunku w wodach Zatoki Puckiej.

Oprócz wieloletniej pracy w MIR-PIB, spędził dwa lata pracując na Uniwersytecie Hawajskim (School of Ocean and Earth Sciences and Technology) jako visiting scientist oraz rok jako post-doc w NOAA National Ocean Service (Beaufort Laboratory). Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz współautorem dwóch monografii. Aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), jako reprezentant Polski w Komitecie Naukowym ICES. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. jako voting member w American Fisheries Society. Obecnie pełni w MIR-PIB funkcję kierownika Ośrodka Eksperymentalno-Hodowlanego MIR.

Serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. Dariusz Fey

Skip to content