Pani Katarzyna Spich w gronie doktorów MIR-PIB

Pani Katarzyna Spich w gronie doktorów MIR-PIB

Z radością informujemy, iż do grona doktorów MIR-PIB dołączyła kolejna osoba!

Gratulujemy pani Katarzynie Spich obrony rozprawy doktorskiej pod tytułem: Application of the otolith microstructure analysis in the studies of ecology of the early life stages of cod Gadus morhua L. in the Southern Baltic Sea” (Wykorzystanie analizy mikrostruktury otolitów w badaniach ekologii wczesnych stadiów rozwojowych dorsza Gadus morhua L. w Bałtyku południowym).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w piątek 05 lipca 2024 roku o godzinie 09:30 Auditorium oceanographorum Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni

przed Radą Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku na Wydziale Oceanografii i Geografii.

Promotorem pracy był dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB, a recenzentami prof. dr hab. inż. Tomasz Heese oraz dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG.

Fot. K. Nadolna-Ałtyn

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem:

https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce „Postępowania naukowe”.

https://oig.ug.edu.pl/news/111473/zawiadomienie-o-obronie-doktorskiej-mgr-katarzyny-spich

Skip to content