Projekty

Akronim projektuTytuł projektuStatusKategoriaData rozpoczęciaData zakończeniaŹródło finansowania
KODEKS/18Opracowanie "Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb"w realizacjikrajowy2018-11-012020-06-30Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020
SITO/18Ocena możliwości popraw selektywności połowów ryb realizowanych przy użyciu żaków na Zalewie Szczecińskim.w realizacjikrajowy2018-08-012018-12-31Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020
WPZDRWieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2014-2020wieloletnikrajowy2018-01-012018-12-31Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Europejski Fundusz Morski i Rybacki
GIOŚ/17Monitoring ichtiofauny w strefie wód przejściowych i przybrzeżnychw realizacjikrajowy2017-08-082020-11-12Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
MICROPOLLKompleksowa ocena występowania mikroplastików i stowarzyszonych z nimi zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckimw realizacjimiędzynarodowy2017-07-012020-06-30 NCBiR
Bonus EEIG
BLUEWEBSPotencjał błękitnego wzrostu w kontekście zmian w sieci troficznej Morza Bałtyckiegow realizacjimiędzynarodowy2017-04-012020-03-31 NCBiR
Bonus EEIG
Termomodernizacja Stacji BadawczejKompleksowa modernizacja energetyczna budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11zakończonykrajowy2017-03-032017-11-30PO Infrastruktura i Środowisko
BM Love ITBaltic Museums Love IT. Opracowanie nowych produktów turystycznych z dziedziny turystyki przyrodniczej i turystyki kulturalnej w rejonie południowego Bałtyku.w realizacjimiędzynarodowy2017-01-012020-05-31South Baltic
PZ POM/16Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000w realizacjikrajowy2016-07-222019-07-21Urząd Morski w Gdyni
(konsorcjum z IM Gdańsk )
PARAZYT/16Określenie źródeł zarażenia dorszy bałtyckich pasożytami, na podstawie analizy parazytofauny bezkręgowców morskich, występujących w pokarmie tych rybzakończonykrajowy2016-07-082018-07-07NCN - PRELUDIUM
InnoAquaTech
Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii w obszarze akwakulturw realizacjimiędzynarodowy2016-07-012019-06-30Interreg South Baltic
ProHealthInnowacyjne przetwórstwo zorientowane na zachowanie prozdrowotnych cech produktów z ryb pelagicznychw realizacjimiędzynarodowy2016-04-012019-03-31 NCBiR
JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health
SeaQualBezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałaniew realizacjikrajowy2016-03-012019-02-28BIOSTRATEG
TABACODDorsz wschodniobałtycki: rozwiązanie problemów odczytu wieku i oceny stanu zasobów za pomocą połączenia najnowocześniejszych metod znakowaniaw realizacjimiędzynarodowy2016-01-262019-12-31Fundacja BalticSea 2020
BirdLifeTestowanie metod minimalizacji przyłowu ptakówzakończonymiędzynarodowy2015-12-152017-11-13BirdLife International
GADUS/15Wpływ warunków środowiska na tempo wzrostu larw dorsza (Gadus morhua) w Bałtyku Południowymzakończonykrajowy2015-08-112018-08-10NCN-OPUS
Ocean LiteracyOcean Literacy – zrozum swój Oceanw realizacjimiędzynarodowy2015-08-01Środki własne
SUCCESSStrategiczne zastosowanie konkurencyjności dla wzmocnienia równowagi gospodarczej w europejskim sektorze rybnymzakończonymiędzynarodowy2015-04-012018-03-31Horyzont 2020
PrzyłowyOpracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000zakończonykrajowy2014-10-012015-09-30Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie
BIO-C3Zmiany bioróżnorodności – przyczyny, konsekwencje oraz implikacje dla zarządzaniazakończonymiędzynarodowy2014-03-012017-12-31 NCBiR
Bonus EEIG
GLAERE
Lodowce jako ostoje arktycznych ekosystemówzakończonymiędzynarodowy2014-03-012017-04-30Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
MareFrame
Budowa narzędzi i wprowadzenie rozwiązań do ekosystemowego zarządzania zasobamizakończonymiędzynarodowy2014-01-012017-12-317 PR UE
INSPIRE
Włączenie procesów przestrzennych do modeli ekosystemu, stosowanych do określenia zasad zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnychzakończonymiędzynarodowy2014-01-012017-12-31 NCBiR
Bonus EEIG
PRELUDIUMZastosowanie markerów do badań relacji troficznych wśród ichtiofauny Zalewu Wiślanegozakończonykrajowy2013-01-232016-04-22NCN - PRELUDIUM
HERRING
Wspólne transgraniczne działania dla zrównoważonego zarządzania naturalnymi zasobamizakończonymiędzynarodowy2012-06-012015-04-31South Baltic
MyFish
Maksymalizacja wielkości połowów, z uwzględnieniem aspektów ekosystemowych, gospodarczych i społecznychzakończonymiędzynarodowy2012-03-012016-02-287 PR UE
ComFishWzmocnienie roli badań związanych z rybołówstwem poprzez ich upowszechnieniezakończonymiędzynarodowy2012-02-012015-01-317 PR UE
Termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego
Kompleksowa Termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego w Gdynizakończonykrajowy2012-02-012013-09-01RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
DEMONARóżnorodność i ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiejzakończonymiędzynarodowy2012-01-012015-03-31Polsko-Szwajcarski Program Badawczy 2009-2017
LAGOONSZintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i strefą brzegową lagun europejskich w kontekście zmian klimatycznychzakończonymiędzynarodowy2011-10-012014-09-307 PR UE
EURO-BASINWody UE – globalna analiza, synteza i integracjazakończonymiędzynarodowy2010-12-312014-12-307 PR UE
BM 2.0 PlusBalticMuseums 2.0 Plus. Wdrożenie przewodników eGuide poprzez transgraniczne współtworzenie kontentu w Muzeach Oceanograficznych Południowego Bałtykuzakończonymiędzynarodowy2010-12-012015-04-30South Baltic
ZOSTERARestytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznejzakończonykrajowy2010-04-292015-12-31PO Infrastruktura i Środowisko
ODEMMWarianty Ekosystemowego Zarządzania Zasobami Środowiska Morskiegozakończonymiędzynarodowy2010-03-012013-11-307 PR UE
ARTWEIDziałania dotyczące wzmocnienia środowiskowej integralności wód przejściowychzakończonymiędzynarodowy2010-01-012013-02-28South Baltic
INTEGRYBSystem Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej zakończonykrajowy2009-10-122015-01-31PO Innowacyjna Gospodarka
KnowSeasOparte na wiedzy, zrównoważone zarządzanie dla mórz Europyzakończonymiędzynarodowy2009-04-012013-03-317 PR UE
BM 2.0BalticMuseums 2.0 Rozwój informatycznych produktów turystycznych przez muzea oceanograficzne Południowego Bałtykuzakończonymiędzynarodowy2008-10-012012-03-31South Baltic
Skip to content