Udział MIR-PIB w konferencji WEFTA

Udział MIR-PIB w konferencji WEFTA

W dniach 16-20.10.2023 r. w Kopenhadze odbyła się 51. konferencja WEFTA – West European Fish Technologists` Association, której tematem było „Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych – zmiana sposobu, w jaki postrzegamy owoce morza”. W konferencji wzięło udział ponad 120 naukowców reprezentujących jednostki naukowe z 21 krajów europejskich oraz Japonii. Podczas konferencji wygłoszono ponad 80 referatów naukowych oraz zaprezentowanych zostało ponad 30 posterów.

Konferencja organizowana przez Duński Uniwersytet Techniczny (DTU) z Danii składała się z 6 sesji tematycznych:

  • Zrównoważona akwakultura i jej związek z jakością żywności pochodzenia wodnego;
  • Mikro-/makroalgi i ich zastosowania w żywności;
  • Produkty uboczne do zastosowań żywnościowych i nieżywnościowych w celu osiągnięcia produkcji bezodpadowej;
  • Postawy konsumentów, wyzwania społeczne i produkty rybołówstwa;
  • Bezpieczeństwo i autentyczność;
  • Przetwarzanie i jakość żywności pochodzenia morskiego (tłumaczenie autora).

W ramach sesji dotyczącej postaw konsumentów i wyzwań społecznych dr inż. Olga Szulecka z MIR-PIB przedstawiła referat omawiający wyniki projektu Małocenne/20: „Consumers’ perceptions of low-value cyprinid fish and products from them” autorstwa O. Szuleckiej i T. Kulikowskiego. Podczas prezentacji omówiono wyniki badań konsumenckich w zakresie postrzegania ryb małocennych i produktów z tych ryb, a także odniesiono je do dalszych prac realizowanych w projekcie. Wyniki referatu zaciekawiły uczestników konferencji, szczególnie tych pochodzących z krajów basenu Morza Bałtyckiego, gdzie występują zbliżone problemy w wykorzystaniem małych ryb karpiowatych.

Dr inż. Olga Szulecka uczestniczyła również, jako przedstawiciel Polski, w spotkaniu krajowych reprezentantów WEFTA, a także miała możliwość spotkać się z przedstawicielami Eurofish, ministerstw rolnictwa krajów europejskich oraz podmiotów przetwórstwa rybnego.

Wystąpienie dr inż. Olgi Szuleckiej podczas 51. konferencji WEFTA. Fot. Danuta Łukaszewicz (Lisner).

 

Od lewej: Marco Frederiksen (Eurofish), Danuta Łukaszewicz (Lisner), Olga Szulecka (MIR-PIB), Eduard Koitmaa (Ministerstwo Rolnictwa Estonii), Fot. Toni Bartulin (Eurofish).

Olga Szulecka

Skip to content