„Wpływ globalizacji na współczesne wykorzystanie i zarządzanie zasobami morza”

„Wpływ globalizacji na współczesne wykorzystanie i zarządzanie zasobami morza”

W dniu 20.05.2016 odbył się w MIR-PIB gościnny wykład Włodzimierza M. Kaczyńskiego, Prof. School of Marine and Environmental Affairs, University of Washington w Seattle, zatytułowany: „Wpływ globalizacji na współczesne wykorzystanie i zarządzanie zasobami morza”(„Impacts of globalization on contemporary use and management of marine resources”).

Profesor Kaczyński pracował w Morskim Instytucie Rybackim na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ekonomiki Rybackiej (1969-1977 r.). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (1966 r.). Doktorat pisał i obronił, jako stypendysta Uniwersytetu Gdańskiego (1973 r.) Był zaangażowany w szereg badań dla instytutów z całego świata, np. Instytutu Morskiego w Seulu (Korea) dot. Arktyki, polityki wykorzystania zasobów w Afryce, programów pomocy dla krajów rozwijających się oraz analizy rybołówstwa i akwakultury Ameryki Południowej. Prowadził badania w Gwinei Bissau dla USAID-TIPS, Banku Światowego i innych międzynarodowych organizacji udzielających pomocy. Uczestniczył w analizach sektora morskiego w Gwinei (Konakry) i Mauretanii. Był zaangażowany w wiele innych projektów i seminariów na całym świecie.

no images were found

Skip to content