dr hab. Katarzyna Piwosz

dr hab. Katarzyna Piwosz

Z radością informujemy, że Katarzyna Piwosz z Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Dr hab. Kasia Piwosz jest absolwentką Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Międzynarodowych Studiów Magisterskich Mikrobiologii Morza (Marmic) przy Instytucie Mikrobiologii Morza im. Maxa Plancka w Bremie w Niemczech. Stopień doktora w dziedzinie nauk o Ziemi uzyskała w 2009 roku w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. W piątek 9 lipca br. Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku przy Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego nadała jej jednogłośnie stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Wpływ czynników środowiskowych na rozmieszczenie i dynamikę pierwotniaków piko- i nanoplanktonowych w środowisku wodnym”.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na ekologii mikroorganizmów wodnych, głównie bakterii i pierwotniaków, organizmów kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. Dr hab. Piwosz skupia się zarówno na zagadnieniach związanych z ich bioróżnorodnością, jak i ich rolą w sieciach troficznych i obiegu węgla. Jej celem badawczym jest zrozumienie, jak niezmierne bogactwo gatunkowe i funkcjonalne mikroorganizmów wpływa na zapewnienie ciągłości przebiegu procesów na poziomie całego środowiska wodnego.

W swoich interdyscyplinarnych badaniach wykorzystuje ona wiedzę i metodykę z różnych dziedzin nauki, m. in. ekologii, oceanografii, mikrobiologii, biologii molekularnej czy statystyki. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów w prestiżowych czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz kierowała licznymi krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Dr hab. Piwosz jest również członkinią polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. W Międzynarodowym Towarzystwie Ekologii Mikroorganizmów (International Society for Microbial Ecology) pełni funkcję Ambasadorki na Polskę, za którą to działalność została wyróżniona nagrodą ambasadora roku 2019-2020.

Skip to content