Działalność statutowa MIR-PIB w roku 2017

Zestawienie prac wykonanych w MIR-PIB w roku 2017
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p.Symbol problemu / tematuNazwa problemu / tematu Kierownik problemu / tematu
1STATUT_POD2017_Statut_Badania PODSTAWOWEdr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.
1.1DOT17/BAKTERIAZależność bakterii od zasolenia i innych czynników środowiskowych w wodach przejściowych dr Anetta Ameryk
1.2DOT17/KWASYMożliwości wykorzystania kwasów tłuszczowychmgr inż. Agnieszka Góra
1.3DOT17/LARWAEkologia wczesnych stadiów rozwojowych rybdr hab. Dariusz Fey prof. nadzw.
1.4DOT17/PTACHEMPtaki jako element transferu TZO w środowiskudr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw.
1.5DOT17/PTAKIPrzypadkowo przyłowione ptaki jako źródło materiału badawczego do badań biologii i ekologii wędrownych ptaków wodnych dr Adam Woźniczka
1.6DOT17/RANGIARola Rangia cuneata w funkcjonowaniu ekosystemu Zalewu Wiślanegoprof. dr hab. Ryszard Kornijów
1.7DOT17/RTĘĆDystrybucja rtęci nieorganicznej i metylortęci w tkankach i organach ryb morskich i słodkowodnychdr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak prof. nadzw.
1.8DOT17/SIECIZmiany u podstaw sieci troficznej w południowym Bałtyku pod wpływem czynników antropogenicznych: opracowanie istniejącej w MIR-PIB bazy danych produkcji pierwotnej, fitoplanktonu i bakterioplanktonumgr Janina Kownacka
1.9DOT17/SSAKIPrzyłowione ssaki morskiedr Katarzyna Nadolna-Ałtyn
2STATUT_STOS2017_Statut_Badania STOSOWANE_bez komercjalizacjidr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.
2.1DOT17/BENTOSRóżnorodność biologiczna i produktywność makrozoobentosu w polskiej strefie południowego Bałtyku i w Zalewie Wiślanymdr Jan Warzocha
2.2DOT17/BIOGENYSpływ biogenów dorzeczami Wisły i Odrydr hab. inż. Marianna Pastuszak prof. nadzw.
2.3DOT17/MALFORMAKoncentracja metali w tkankach dorsza w aspekcie występowania deformacji szkieletu u ryb dr hab. Magdalena Podolska prof. nadzw.
2.4DOT17/OKOŃLokalizacja i mapowanie obszarów reprodukcji istotnych dla rybołówstwa gatunków ryb w estuarium Odrydr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk
2.5DOT17/REKRUTRekrutacja wybranych gatunków ryb a warunki hydrologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowejdr Piotr Margoński
3STATUT_SPK2017_Statut_Badania STOSOWANE_potencjał komercjalizacjidr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.
3.1DOT17/ARISBadania ekologii a w szczególności migracji ryb w oparciu o sonar wielowiązkowy ARISdr Beata Schmidt
3.2DOT17/MAŁŻENOWykorzystanie gospodarcze małży w strefie przybrzeżnej Bałtykuprof. dr hab. Henryka Dąbrowska
3.3DOT17/MAŁŻECHEMWykorzystanie gospodarcze małży w strefie przybrzeżnej Bałtykuprof. dr hab. Henryka Dąbrowska
3.4DOT17/MGRMorska Gospodarka Rybnadr Adam Mytlewski
3.5DOT17/MIKROMikroplastiki w wodach przybrzeżnych Bałtyku południowegodr Mariusz Zalewski
3.6DOT17/PIKEHodowla szczupaka w wodach słonawychdr hab. Dariusz Fey prof. nadzw.
3.7DOT17/PROCESYNCBadania jakości i ocena wartości użytkowej śledzi i szprotów poławianych w polskich obszarach Bałtyku, w zależności od warunków biologicznych oraz czynników technologiczno-technicznychdr inż. Bogusław Pawlikowski
3.8DOT17/PROCESYNMBadania jakości i ocena wartości użytkowej śledzi i szprotów poławianych w polskich obszarach Bałtyku, w zależności od warunków biologicznych oraz czynników technologiczno-technicznychdr inż. Bogusław Pawlikowski
3.9DOT17/PUCKANowe metody poboru ichtioplanktonu w Wewnętrznej Zatoce Puckiej (Pułapki świetlne)prof. dr hab. Tomasz Linkowski
3.10DOT17/STRESOcena oddziaływania wybranych stresorów środowiskowych na organizmy morskie morskie (eksperymenty laboratoryjne)dr hab. Barbara Urban-Malinga prof. nadzw.
3.11DOT17/ŚCIEKIAktualna gospodarka wodno-ściekowo-odpadowa w zakładach przemysłu rybnego w Polscedr hab. inż. Zygmunt Usydus prof. nadzw.
3.12DOT17/ZASOBYDynamika populacji ważniejszych użytkowo gatunków ryb południowego Bałtykuprof. dr hab. Jan Horbowy
3.13DOT17/KREWETKAStudium wykonalności hodowli krewetki białonogiej Litopenaeus vannamei i krewetki tygrysiej Penaeus monodon oraz organizmów fitoplanktonowych w warunkach laboratoryjnychdr Magdalena Jakubowska
4STATUT_PRZEM2017_Statut_Badania PRZEMYSŁOWEdr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.
4.1DOT17/FILETYPorcjowanie indywidualnie mrożonych filetów rybnychprof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło
4.2DOT17/GENSALMONIdentyfikacja gatunkowa ryb i produktów rybnych z rodziny łososiowatych z zastosowaniem metod biologii molekularnejdr Anna Wąs-Barcz
4.3DOT17/KLATKINarzędzia pułapkowe w polskim rybołówstwie przybrzeżnymmgr inż. Tadeusz Krajniak

Skip to content