InnoAquaTech

InnoAquaTech3_krzywe1

Akronim i tytuł

InnoAquaTech – Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii w obszarze akwakultur 

 

Opis projektu

nagłowek Innowacyjna Akwakultura

Projekt InnoAquaTech jest realizowany przez przedstawicieli 20 instytucji B+R oraz partnerów stowarzyszonych z 5 krajów w Regionie Południowego Bałtyku. Partnerzy projektu są członkami sieci Submariner, która jest platformą służącą jej członkom do ciągłej komunikacji, wymiany doświadczeń oraz wspólnego opracowywania i wdrażania projektów. Rozwój akwakultury w rejonie Bałtyku Południowego nie jest zadawalający, mimo iż została ona uznana przez KE za najbardziej obiecujący sektor gospodarki morskiej pod względem potencjału do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto w regionie zauważalne są wyraźne dysproporcje terytorialne w zakresie wdrażania innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii stosowanych w akwakulturze, co oznacza, że zwiększenie konkurencyjności regionu w sektorze akwakultury wymaga działań transgranicznych. Celem projektu InnoAquaTech jest określenie potencjału wdrażania w regionie Bałtyku Południowego różnorodnych innowacyjnych technologii w obszarze akwakultur, ze szczególnym naciskiem na rozwój hodowli w obiegu zamkniętym (Recirculating Aquaculture Systems – RAS). Działania, jakie będą podjęte w ramach projektu, mają na celu wzmocnienie dialogu pomiędzy środowiskiem naukowym, a małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz potencjalnymi inwestorami w regionie.

InnoAquaTech rysunekFragment instalacji eksperymentalnej do hodowli w systemie akwaponicznym,
znajdujący się na Uniwersytecie w Rostoku

Pierwsze spotkanie partnerów projektu, podczas którego dyskutowano cele projektu oraz planowano realizację działań, które są przedmiotem projektu, odbyło się w październiku na Uniwersytecie w Rostocku. Partnerzy projektu przygotowali materiały informacyjne dotyczące projektu oraz rozpoczęli prace przygotowawcze dotyczące czterech pilotażowych hodowli, jakie będą prowadzone ramach projektu. Dwie z nich będą testowały systemy akwaponiczne, w których hodowla ryb będzie połączona z hodowlą roślin oraz alg, które mogą potencjalnie być wykorzystane do produkcji energii. Dwie pozostałe hodowle będą dotyczyły skorupiaków i testowana będzie między innymi możliwość wykorzystania wód termalnych przy hodowli krewetek.

Projekt został zaprezentowany w formie plakatu i prezentacji na największych na świecie targach produkcji zwierzęcej EuroTier – które odbyły się w dniach 15-18 listopada 2016 roku w Niemczech – targi odwiedziło ponad 163 000 osób. Rozpoczęto też przygotowania warsztatów dla interesariuszy, które odbędą się w marcu 2017 roku w Gdyni. W trakcie trwania projektu organizowane będą szkoły letnie i warsztaty, podczas których swoim doświadczeniem i wiedzą dzielić się będą ze słuchaczami eksperci związani z branżą akwakultury.

Partnerzy:
BioCon Valley GmbH (lead) (DE)
University of Rostock, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (DE)
Danish Technological Institute (Div. AgroTech) (DK)
Instytut Morski w Gdańsku (PL)
Uniwersytet Gdański (PL)
Morski Instytut Rybacki – PIB (PL)
Public Institution Klaipeda Science and Technology Park (LT)

Partnerzy stowarzyszeni:
Agencja Rozwoju Pomorza (PL), Garnelen Farm Grevesmühlen GmbH & Co. KG (DE), Hanseatic Environmental CAM GmbH (DE), Institute of Marine Biotechnology e.V. (DE), Economic Development Corporation Vorpommern (DE), Stowarzyszenie  Producentów Ryb Łososiowatych (PL), Association “Alternative Aquaculture” (LT), JSC Geoterma (LT), JSC LETEKA (LT), Agro Business Park (DK), Atrinova Business Development (SE), Vattenbrukscentrum Ost (SE), Landwirtschaftsministerium MV (DE)

Termin realizacji

1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2019 r.

Informacje finansowe

Projekt współfinansowany jest ze środków programu INTERREG Południowy Bałtyk

oraz ze środków finansowych na naukę w latach 2018-2019 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego – nr umowy 3912/InterregVA/2018/2

Budżet projektu (całkowity/MIR-PIB): 1.677.126,25 EUR / 141.497,50 EUR

Skip to content