UE ponownie wysoko oceniła realizację programu zbioru danych rybackich w Polsce

UE ponownie wysoko oceniła realizację programu zbioru danych rybackich w Polsce

Pod koniec czerwca br. Grupa Ekspertów Naukowego, Technicznego i Ekonomicznego Komitetu Rybackiego Komisji Europejskiej (STECF) dokonała oceny merytorycznej realizacji narodowych programów zbioru danych rybackich państw członkowskich UE w roku 2016. W Polsce program ten realizuje Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy. To duży i skomplikowany program, realizowany głównie przez doświadczony zespół pracowników Zakładu Logistyki i Monitoringu, kierowanego przez mgr. Ireneusza Wójcika przy istotnym udziale pracowników innych zakładów naukowych MIR-PIB. Podobnie jak i w latach minionych realizacja naszego programu została oceniona przez Grupę Ekspertów STECF jako wzorowa.  Ilustruje to poniższa tabela, pokazująca, że tylko Polska i Belgia w pełni zrealizowały swoje programy:

NPZDR 2017 news tabelka z ramka

Źródło: Evaluation of DCF 2016 Annual Reports & Data Transmission to end users in 2016 & preparation for the new assessment of Annual Reports and Data Transmission (STECF-17-10)

Warto pokreślić, że tak kompletna realizacja polskiego Narodowego Programu Zbioru Danych Rybackich nie byłaby możliwa bez przyjaznej i efektywnej współpracy z armatorami jednostek rybackich, Departamentem Rybołówstwa i Centrum Monitorowania Rybołówstwa MGMiŻŚ.

Plik do pobrania: Ocena realizacji programu zbioru danych rybackich przez państwa Unii Europejskiej w roku 2016

Fotografie autorstwa Katarzyny Nadolnej-Ałtyn i Wojciecha Delugi

Skip to content