Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

Wzorce plików dotyczących konkursów ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 oraz przy alei Jana Pawła II 1

Aktualne ogłoszenia

OGŁOSZENIE o konkursie na najem węzła sanitarnego zlokalizowanego w pochylni budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB (Gdynia, aleja Jana Pawła II 1) z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej toalety publicznej