Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

Wzorce plików dotyczących konkursów ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 oraz przy alei Jana Pawła II 1

Aktualne ogłoszenia

OGŁOSZENIE o konkursie na najem powierzchni handlowej w formie stoiska handlowego znajdującego się na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB (aleja Jana Pawła II 1, Gdynia) oraz pomieszczenia magazynowego w budynku MIR-PIB przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni, przeznaczonego dla najemcy stoiska handlowego

OGŁOSZENIE o konkursie na najem powierzchni biurowej w budynku „B” MIR-PIB, pomieszczenie 1020a

Skip to content