Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

OGŁOSZENIE o konkursie na najem powierzchni do wynajmu w budynku „C” MIB-PIB przy ul. Kołłątaja 1

OGŁOSZENIE o konkursie na najem powierzchni handlowych w formie stoisk handlowych znajdujących się na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB (aleja Jana Pawła II 1, Gdynia) oraz pomieszczeń magazynowych w budynku MIR-PIB przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni, przeznaczonych dla najemców stoisk handlowych

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na najem powierzchni pod instalację automatów vendingowych na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w Gdyni, przy alei Jana Pawła II 1

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 oraz przy alei Jana Pawła II 1