Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

Wzorce plików dotyczących konkursów ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 oraz przy alei Jana Pawła II 1

Aktualne ogłoszenia

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na najem powierzchni pod instalację automatów vendingowych na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w Gdyni, przy alei Jana Pawła II 1