Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

Wzorce plików dotyczących konkursów ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 oraz przy alei Jana Pawła II 1

Aktualne ogłoszenia

OGŁOSZENIE o konkursie na najem powierzchni handlowej w formie stoiska handlowego znajdującego się na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB (aleja Jana Pawła II 1, Gdynia) oraz pomieszczenia magazynowego w budynku MIR-PIB przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni, przeznaczonego dla najemcy stoiska handlowego

OGŁOSZENIE o konkursie na najem części parkingu wewnętrznego Akwarium Gdyńskiego stanowiącej część nieruchomości Morskiego Instytutu Rybackiego -PIB” przy al. Jana Pawła II 1w Gdyni, pod instalację urządzenia multimedialnego typu kino xD z zapleczem

OGŁOSZENIE o konkursie na najem powierzchni biurowej w budynku „C” – pomieszczenia 610 oraz 611

Skip to content