Projekty

Projekty w trakcie realizacji

Akronim projektuTytuł projektuStatusKategoriaData rozpoczęciaData zakończeniaŹródło finansowania
Termomodernizacja Stacji BadawczejKompleksowa modernizacja energetyczna budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11w realizacjikrajowy2017-03-012017-11-01PO Infrastruktura i Środowisko
WPZDRWieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2014-2020w realizacji (wieloletni)krajowy2017-01-012017-12-31Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Europejski Fundusz Morski i Rybacki
InnoAquaTech
Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii w obszarze akwakulturw realizacjimiędzynarodowy2016-07-012019-06-30Interreg South Baltic
TABACODDorsz wschodniobałtycki: rozwiązanie problemów odczytu wieku i oceny stanu zasobów za pomocą połączenia najnowocześniejszych metod znakowaniaw realizacjimiędzynarodowy2016-03-172019-12-31Fundacja BalticSea 2020
ProHealthInnowacyjne przetwórstwo zorientowane na zachowanie prozdrowotnych cech produktów z ryb pelagicznychw realizacjimiędzynarodowy2016-03-102019-03-31 NCBiR
JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health
SeaQualBezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałaniew realizacjikrajowy2016-03-012019-02-28BIOSTRATEG
BirdLifeTestowanie metod minimalizacji przyłowu ptakóww realizacjimiędzynarodowy2015-12-152017-04-14BirdLife International
Ocean LiteracyOcean Literacy – zrozum swój Oceanw realizacjimiędzynarodowy2015-08-01Środki własne
SUCCESSStrategiczne zastosowanie konkurencyjności dla wzmocnienia równowagi gospodarczej w europejskim sektorze rybnymw realizacjimiędzynarodowy2015-04-012018-03-31Horyzont 2020
PrzyłowyOpracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000zakończonykrajowy2014-10-012015-09-30Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie
BIO-C3Zmiany bioróżnorodności – przyczyny, konsekwencje oraz implikacje dla zarządzaniaw realizacjimiędzynarodowy2014-03-012017-08-31 NCBiR
Bonus EEIG
GLAERE
Lodowce jako ostoje arktycznych ekosystemówzakończonymiędzynarodowy2014-03-012017-01-21Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
INSPIRE
Włączenie procesów przestrzennych do modeli ekosystemu, stosowanych do określenia zasad zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnychw realizacjimiędzynarodowy2014-01-012017-08-31 NCBiR
Bonus EEIG
MareFrame
Budowa narzędzi i wprowadzenie rozwiązań do ekosystemowego zarządzania zasobamiw realizacjimiędzynarodowy2014-01-012017-12-317 PR UE
PRELUDIUMZastosowanie markerów do badań relacji troficznych wśród ichtiofauny Zalewu Wiślanegozakończonykrajowy2013-01-232016-04-22NCN - PRELUDIUM
HERRING
Wspólne transgraniczne działania dla zrównoważonego zarządzania naturalnymi zasobamizakończonymiędzynarodowy2012-06-012015-04-31South Baltic
MyFish
Maksymalizacja wielkości połowów, z uwzględnieniem aspektów ekosystemowych, gospodarczych i społecznychzakończonymiędzynarodowy2012-03-012016-02-287 PR UE
Termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego
Kompleksowa Termomodernizacja Akwarium Gdyńskiego w Gdynizakończonykrajowy2012-02-012013-09-01RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
ComFishWzmocnienie roli badań związanych z rybołówstwem poprzez ich upowszechnieniezakończonymiędzynarodowy2012-02-012015-01-317 PR UE
DEMONARóżnorodność i ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiejzakończonymiędzynarodowy2012-01-012015-03-31Polsko-Szwajcarski Program Badawczy 2009-2017
LAGOONSZintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i strefą brzegową lagun europejskich w kontekście zmian klimatycznychzakończonymiędzynarodowy2011-10-012014-09-307 PR UE
EURO-BASINWody UE – globalna analiza, synteza i integracjazakończonymiędzynarodowy2010-12-312014-12-307 PR UE
BM 2.0 PlusBalticMuseums 2.0 Plus. Wdrożenie przewodników eGuide poprzez transgraniczne współtworzenie kontentu w Muzeach Oceanograficznych Południowego Bałtykuzakończonymiędzynarodowy2010-12-012015-04-30South Baltic
ZOSTERARestytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznejzakończonykrajowy2010-04-292015-12-31PO Infrastruktura i Środowisko
ODEMMWarianty Ekosystemowego Zarządzania Zasobami Środowiska Morskiegozakończonymiędzynarodowy2010-03-012013-11-307 PR UE
ARTWEIDziałania dotyczące wzmocnienia środowiskowej integralności wód przejściowychzakończonymiędzynarodowy2010-01-012013-02-28South Baltic
INTEGRYBSystem Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej zakończonykrajowy2009-10-122015-01-31PO Innowacyjna Gospodarka
KnowSeasOparte na wiedzy, zrównoważone zarządzanie dla mórz Europyzakończonymiędzynarodowy2009-04-012013-03-317 PR UE
BM 2.0BalticMuseums 2.0 Rozwój informatycznych produktów turystycznych przez muzea oceanograficzne Południowego Bałtykuzakończonymiędzynarodowy2008-10-012012-03-31South Baltic