Projekty

Projekty w trakcie realizacji

OpisOkres realizacji
UE-48 MyFish
Maximising yield of fisheries while balancing ecosystem, economic and social concerns
01.03.2012 - 28.02.2016
PB-55
Zastosowanie markerów do badań relacji troficznych wśród ichtiofauny Zalewu Wiślanego.
23.01.2013 - 22.04.2016
MFW-12
Przeprowadzenie badań środowiska morskiego i ocena oddziaływania MFW BP i MFW BŚ na środowisko morskie
28.09.2012 - 31.05.2015
GIOŚ-13
Monitoring ichtiofauny w strefie wód przejściowych i przybrzeżnych.
14.10.2013 - 15.11.2016
WPZDR
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2014-2020
01.01.2015 - 31.12.2016
Bonus - BIO C3
Zmiany bioróżnorodności – przyczyny, konsekwencje oraz implikacje dla zarządzania
01.03.2014 - 31.08.2017
Bonus INSPIRE
Włączenie procesów przestrzennych do modeli ekosystemu, stosowanych do określenia zasad zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych
01.01.2014 - 31.08.2017
GLAERE
Glaciers as Arctic Ecosystem Refugia" Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
01.03.2014 - 31.01.2017
MARE FRAME
Co-creating Ecosystem-based Fisheries Management Solutions
01.01.2014 - 31.12.2017
RP-8
Oznaczenie wieku ryb na podstawie otolitów.
19.04.1993 - 30.05.2017
PLGR-1/14
Zlecenie na udział przedstawiciela MIR-PIB w pracach zespołu do spraw Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz przygotowanie określonych danych dotyczących roli rybołówstwa w obszarze.
2016
SUCCES
Strategiczne zastosowanie konkurencyjności dla wzmocnienia równiwagi gospodarczej w europejskim sektorze rybnym
01.04.2015 - 31.03.2018
GADUS/15
Wpływ warunków środowiska na tempo wzrostu larw dorsza (Gadus morhua) w Bałtyku Południowym
11.08.2015 - 10.08.2018
WŁADYSŁAWOWO/15
Świadczenie usług doradczych i przygotowanie przez Instytut ekspertyz zamówionych przez Gminę Władysławowo w zakresie szeroko pojętych zagadnień dotyczących rybołówstwa w akwakultury.
14.09.2015 - 31.12.2016
FAME-1/15
Świadczenie usług doradczych przez Eksperta
12.10.2015 - 31.12.2021
STOMACH/15
Zlecenie na analizę żołądków dorszy, witlinków i storni
2016
SMHI-2/15
Opracowanie 31 prób zooplanktonu z 2015
2016
EEMIS-2/15
Opracowanie 16 prób zooplanktonu
2016
IMGW/2015
Oznaczenie zawartości polibromowanych difenyloetrów -PBDE (kongenery 28, 47,99,100,153,154) i heksabromocyklododekanu - HBCDD w 24 próbkach tkanki mięśniowej śledzia , 40 próbkach tkanki mięśniowej storni i 2 próbkach tkanki miękkiej małży oraz metabolitów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 1-hydroksyfenantrenu i 1-hydroksypirenu w 6 próbkach żółci rybnej
19.11.2015
Rejs-2/16
Rejs polsko- łotewski na statku r.v. Baltica.
04.02.2016 - 11.03.2016
Rejs-4/16
Rejs polsko- łotewski na statku r.v. Baltica.
2016
Rejs-5/16
Rejs polsko-estoński na statku r.v. Baltica
2016
Rejs-6/16
Rejs polsko- łotewski na statku r.v. Baltica.
2016
Rejs-7/16
Rejs polsko- łotewski na statku r.v. Baltica.
04.02.2016 - 19.05.2016
Rejs-8/16
Rejs polsko-estoński na statku r.v. Baltica
20.05.2016 - 24.05.2016
BirdLife/16
Testowanie metod minimalizacji przyłowu ptaków
Study on mitigation measures to minimise seabird bycatch in gillnet fisheries
15.12.2015 - 14.04.2017
UWM-1/16
Przeprowadzenie analizy mikro i makroelementów w dostarczonych próbkach.
10.02.2016 - 31.05.2016
Rybackość/16
Weryfikacja danych przesłanych przez Urzędy Marszałkowskie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz przez zleceniodawcę.
18.02.2016 - 20.06.2016
TABACOD/16
Dorsz wschodniobałtycki: rozwiązanie problemów odczytu wieku i oceny stanu zasobów za pomocą połączenia najnowocześniejszych metod znakowania
17.03.2016 - 21.12.2017
GU-1/16
Opracowanie 21 prób zooplanktonowych z wybrzeży Szwecji
30.03.2016 - 31.05.2016
MFW/16
Przeprowadzenie badań środowiskowych w zakresie ichtiofauny i rybołówstwa wraz ze sporządzeniem elementów Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wsparcie w zakresie uzyskania Dezyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego budowę na Morzu Bałtyckim farmy wiatrowej wraz z morską i lądową infrastrukturą przyłączeniową.
08.04.2016 - 29.06.2018
PEG/16
Refundacja wyjazdu p. Janiny Kownackiej na spotkanie HELCOM PEG
2016
ZW/16
Przygotowanie i przeprowadzenie Programu badań na Zalewie Wiślanym w roku 2016.
06.05.2016 - 22.11.2016
SeaQual
Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie.
17.05.2016 - 28.02.2019
SMOLT
Zarybianie polskich obszarów morskich w roku 2016
17.05.2016 - 31.12.2016
Wskaźniki MGMiŻŚ/16
Wykonanie wskaźników biologicznych, ekonomicznych i technicznych do sprawozdania pn. „Raport dotyczący działań Polski mających na celu osiągnięcie równowagi między zdolnościami połowowymi a wielkościami dopuszczalnych połowów Polski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.”
23.05.2016 - 25.05.2016
Rejs-7/Niemcy/16
Rejs polsko- niemiecki na statku r.v. Baltica.
20.05.2016 - 21.05.2016